Akşener: “Eğitim ayrımsız toplumun ve bizim toplumumuz mihenk taşı taşlarından birisidir”

İYİ Eğitimle, Hür ve Yenilikçi Fert, Plüralist ve Murahhas Toplum Vizyonu Lansman Toplantısı

İYİ Fırka Genel Başkanı Meral Akşener’in kürsüye çıkışı

İYİ Fırka Umumi Başkanı Meral Akşener’in konuşması ANKARA – İYİ Fırka Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Eğitimle, Mutlak ve Yenilikçi Fert, Plüralist ve Delege Cemiyet Vizyonu Lansman Toplantısı”nda konuştu (1)Share: