Anadolu Hayat Emeklilik’te peş düzey atama

Ferdî emeklilik ve maltalık sigortaları alanında zindelik gösteren Küçük Asya Avlu Tekaütlük’te üst dozaj tıpkısı tayin gerçekleşti. Umum Müdür Yardımcılığı görevine atanan Zeynep Balıketinde, 16 Teşrinisani 2021 tarihi itibarıyla görevine başladı.

Ankara Üniversitesi Açık Oturum Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Zeynep Balıketi, yüksek lisansını Işık Üniversitesi Dümen Enformatik Sistemleri Bölümü’nde yaptı. Terbiye hayatına Universite Grenoble Alpes’te aldığı muhtelif eğitimlerle bitmeme eden Zeynep Dolgun, 2002 yılında Küçük Asya Avlu Tekaütlük’te çalışmaya başladı. Ehlihibre Yardımcısı olarak göreve başladığı Araştırı-Ihya Müdürlüğü’nden sonra Acenteler Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü’nde Ehlihibre ve Müdür Yardımcısı namına müteharrik Dolgun, 2015 yılı orak ayı kocaoğlan bakımından Izleme ve Kurumsal Başarım Yönetimi Müdürü görevini üstlendi. Zeynep Etine Dolgun, 16 Teşrinisani 2021 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı kendisine atandı.

SGK’ya 61 bilyon liralık referans

Sompo Sigorta’nın kârı nısıf yarıya düştü

Mecburi Yer Sarsıntısı Sigortası’nda tarife ve garanti miktarları değişti

Share: