Dört milletlerarası inikat Resmi Gazete’de

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla onaylanan 4 milletlerarası konvansiyon, Resmi Gazete’dahi yayımlandı.

Ankara’de 20 Nisan’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Beyninde Esenlik Alanında Atıfet Yapılmasına Dair Barışma”nın yürürlüğe konulması için değişmeyen, Resmi Gazete’da vadi aldı.

Kesim, Türkiye’nin KKTC’ye hukuk ve hüsnüniyet jesti olarak tamlanan miktarlarda telkih, anti serum ve merhem hibesini kapsıyor.

Ankara’de 18 Ağustos 2021’birlikte imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Beyninde Akarsu Alanında İşbirliğine Dair Antant Zaptı”nın onaylanmasına ilişik karara dahi Resmi Gazete’da vadi verildi.

Buna göre su kaynaklarının geliştirilmesi, yönetimi ve korunması amacıyla taraflar, ulusal mevzuatları çerçevesinde eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı üstünlük temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı vasıtasıyla iş birliği yapacak.

21 Orak Ayı 2020’da Niamey’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması için karar birlikte Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Anlaşma, iki devlet beyninde spor alanında ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini teşvik etmeyi ve desteklemeyi üstlenme ediyor.

Ankara’bile 15 Ağustos 2019’dahi imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enformatik Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Inikat”nın onaylanması hakkındaki karara göre de iki ülkenin enformatik teknolojileri ve diplomatik arşivler alanlarında kapsamlı teşrikimesai temelinin oluşturulması amaçlanıyor.

Bazı uluslararası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Öte yandan, Türkiye’nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tayin edilmesi hakkındaki değişmeyen de Resmi Gazete’üstelik yayımlandı.

Buna göre, Ankara’de 22 Mart 2019’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Beyninde Diplomatik Amaç, Konsolosluk ve Daimi Mümessillik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Vergi Getirici Faaliyetler Için Barışma”nın yürürlük tarihi 14 Mayıs 2022 kendisine belirlendi.

Türkiye’nin imzaladığı bahis konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete’da düzlük alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

“13 Gücük Ay 2020’birlikte Ankara’üstelik imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Beyninde Kültürel İşbirliği Protokolü: 14 Mayıs 2022

30 Eş 2018’dahi Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Söve Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Terbiye İşbirliği Anlaşması: 5 Mayıs 2022

15 Mart 1995’te İslamabad’üstelik imzalanan Iktisadi İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartı: 8 Mart 2022

6 Karı 2021’de Ankara’birlikte imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kabine Arasında Keyif Alanında İşbirliğine Dair Itilaf ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Çatı İşleri Alanında Uyuşma Zaptı ve Notalar: 25 Küçük Ay 2022

21 Mart 2021’bile Ankara’dahi imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Bitki Karantinasına Yönelik İş Birliği Konusunda Kavil: 15 Familya 2022

20 Familya 2021’birlikte Ankara’üstelik imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şimal Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Beyninde Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Antant Zaptı ve Notalar: 4 Ev 2022

25 Ağustos 2016’dahi Ankara’dahi imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik İşleri ve Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: 23 Mabeyin 2021

17 Mart 2021’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümet Beyninde Diplomatik Temsilcilikler İçin Yer Takasına İlişkin Tören Düzeni: 30 Teşrinisani 2021

26 Antrakt 2017’de Encemine’bile imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Beyninde Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması: 10 Eylül 2021.”

Share: