Gamze Akkuş İlgezdi: “Adana Keyif Müdürlüğü’nde 252 Esenlik İşçinin Tatil Hakkı Gasp Edilmiştir”

CHP Genel Başbuğ Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ” Sayıştay’ın, Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaptığı incelemede bazı işçilerin 826, 448, 420, 414, 413, 410, 399, 391, 380, 374 devir gibi çok fazla kullanmadıkları izinlerinin olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 252 esenlik işçisinin tatil hakkı gasp edilmiştir. 41 bin 69 günce izni, keyif işçilerine vermeyen Adana İl Afiyet Müdürlüğü, kanunlara yeraltı debi etmektedir” açıklamasını yaptı.

CHP Umumi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılmış açıklamada; Sayıştay’ın Keyif Bakanlığı’nın 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporunda düzlük düz bulguları değerlendirdi. İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“Pandeminin başından bu yana keyif çalışanlarımızın keder koşullarda destursuz aynı şekilde çalıştırılmasına cebin çıktık. Deminden ise benzeri şeyi İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde etkin esenlik işçileri üzere söylüyoruz. Adana İl Esenlik Müdürlüğü’nde yapılan incelemede 31.12.2021 tarihi itibariyle çalışan 252 işçinin toplanmış 41 bin 69 devir kullanılmamış yıllık izni bulunmaktadır.

Bu işçilerden 98’inin kullanılmamış almanak izni 30 günün üzerindedir. Ara Sıra işçilerin da 826, 448, 420, 414, 413, 410, 399, 391, 380, 374 dönem kadar çok çok kullanmadıkları izinlerinin olduğu Sayıştay raporlarına yansımıştır. Zahir benzeri iştirakçi kim kendi rızasıyla 826 zaman izin kullanmasın? Mümessil tıpkı iştirakçi olduğunu varsayarsak 27 yıldır cümle iznini kullanamadığı anlamına gelmektedir.

Bu tabloda şişman aynı türe gaspı vardır. Sayıştay’ın tespitlerinin yarattığı soru işaretleri Adana İl Afiyet Müdürlüğü’nce ivedilikle giderilmelidir.”

4857 mahdut Kanun’un “Yıllık ücretli cevaz hükümlerine muhalefet” başlıklı 103’üncü maddesini anımsatan Atmaca İlgezdi, ilgili yönetmeliğin temel ve usullerine ters namına izni kullandırmayan yahut az kullandıran işverene, değme iştirakçi üzere yönetimsel para cezası verilmesi gerektiğine ilgi çekti. Atmaca İlgezdi, şu değerlendirmeleri yaptı:

“İşçinin almanak müsaade hakkından feragat etmesi kabil değildir. İşveren namına gelgel yönetimlerine düşen fariza, çalışanların anayasal haklarının kişi rızalarıyla bile olsa ihlaline el açan bu uygulamaya izin vermemektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50’nci maddesinde, dinlenmenin çalışanların bir hakkı olduğu ve bu hakların kullanımının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinde, işçilere yıllık müsaade verileceği ve almanak ücretli müsaade hakkından vazgeçilemeyeceği açık meydan almaktadır. 56’ncı maddede yılık iznin, 53’üncü maddede gösterilen süreler süresince işveren eliyle daima benzeri şekilde verilmesinin zorunluluğunu içermektedir. Kullanılmayan almanak izinler fakat ve ancak hisse senedi akdinin sona ermesi halinde sevap adına işçiye verilebilir. Bu bile 4857 sınırlanmış İş Kanunu’nun 59’uncu maddesince sabittir.

Fakat burada boş görülüyor ki İl Keyif Müdürlükleri, tatil hakkı gaspına kanuncu gömlek uydurmuş, onu da kusurlu uydurmuştur. Kanunlarda, almanak iznin kullanılıp kullanılmamasına ait tıpkısı esneklik yoktur, müsaade kullanılamadan hisse senedi akdinin münfesih olması kabil zaruri durumlarda işçinin mağduriyetinin önlenmesine yönelik benzeri aranjman vardır. Hem sağlık işçilerinin izinleri kullandırılmamış hem üstelik iş akdi sonlanmayan keyif işçilerine, izinleri ücret namına ödenerek, Afiyet Bakanlığı’na ilişik mali güçlük getirilerek cesamet kurumu maddi zarara uğratılmıştır.”

Share: