Gamze Akkuş İlgezdi: Özürlü Evde Hizmet Destekleri Mevzuata Muhalif Namına Özel Bankalara Yatırılmış, Karşılığında Promosyon Alınmış

CHP’nin sağlıktan sorumlu Umumi Komutan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Ocak ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sayıştay raporuna atıfla, “Engelli evde bakım bindi yardımlarını Kayseri ve Bartın Karı ve Içtimai Hizmetler İl Müdürlükleri, mevzuata uymaz namına özel bankalara yatırmıştır. Bunun karşılığında bankalardan promosyon kayran ve trafik cezası ödeyen toprak müdürlükleri, hak sahiplerinin geç ifa almasına neden oldu” dedi.

Gamze Atmaca İlgezdi, Sayıştay’ın Eş ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Denetleme Raporu’nda vadi düz tespitlerle yazılmış izah yaptı. İlgezdi, Kayseri ve Bartın Ev ve Toplumsal Hizmetler İl Müdürlüklerinin özürlü evde bakım ödemelerinin geç yatırılması pahasına bankalardan teşvik aldıklarının Sayıştay raporu ile sabit olduğunu rapor ederek şunları belirtti:

“Kayseri İl Müdürlüğü’ne 2012 yılından 2021 yılına büyüklüğünde hep 1 milyon 788 bin 876 teklik 78 kuruş tutarında, Bartın İl Müdürlüğü’ne ise 2018 yılından 2020 yılına kadar toplanmış 390 bin teklik tutarında özendirme ödemesi yapılmıştır.

2-3 ZAMAN İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN TÜRE SAHİBİ ENGELLİ EVDE BAKIM ÖDEMELERİ, 11 GÜNDE ÖDENMİŞTİR”

2-3 zaman zarfında ödenmesi müstelzim doğruluk sahibi sakat evde hizmet ödemeleri, 11 günde ödenmiştir. Filhakika baskı şartlar altında geçinmeye etkin engellilerimiz ve onlara bakan gerekseme sahipleri için minimum ücretin yarısından birkaç bir bedeli da teşvik alma uğruna geç yatırtan gözü dönmüş yöneticilerden halen hesap sorulmadı.

İki toprak müdürlüğünün gidiş geliş cezalarından yönetsel mal cezalarına, müdür odalarının tefrişinden bakım onarıma; konaklama, erişim, yemek bedellerine birçok usulsüz ödemenin özendirme paralarından yapıldığının Sayıştay vasıtasıyla tayin edilmesi sonrasında tek tıpkı iş yapılmamıştır. Hatta Kayseri İl Müdürlüğü, idarenin mevzuata mugayir uyarısına karşın ilerleyen süreçte de teşvik geliri elde edilmeye devam edilmiştir.”

“BİR VAKFIN SPOR SALONU YAPILMASI ŞARTIYLA YAPTIĞI BAĞIŞ UMUMI BÜTÇEYE AKTARILMIŞ”

Promosyon dışında birlikte birçok usulsüzlüğün yaşandığını kaydeden Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, “Ayrımsız vakfın çocuk bindi merkezinin spor salonu ihtiyacının giderilmesi şartıyla Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Müdürlüğü’ne yaptığı 100 bin teklik meşrut bağışa rağmen kasılma yapılmamış ve saymanlık bu meblağı genel bütçeye aktarmıştır. Bu nedenle koşullu ihsan işleyen tıngır, bağışın şartı dışında amaçlarla kullanıldığı amacıyla iadesini murat etmiştir. Bu nedenle hem yavru destek merkezindeki çocuklarımız spor salonsuz eksik hem üstelik harcanan 100 bin lira üzere varlık alacaklı konuma geçmiştir” dedi.

Share: