Hanay grubu sigortaları yönetmeliğinde mübayenet

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Aranjman ve Bakı Kurumu’nun (SEDDK), “Sahn Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Farklılık Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna bakarak, Hanay Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin ait maddesinde meydan düz “Müsteşarlık” ibaresi “Gurur” yerine değiştirilirken, gurur ise SEDDK olarak belirlendi.

söz konusu yönetmeliğin, 10’uncu maddesinin bir numara fıkrası, “Masraf payı, aracı komisyonu (veya istihsal masrafı) ile işletme masrafı oranı ve varsa erken tecezzi kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine bakarak Gelgel vasıtasıyla belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde şeriklik eliyle belirlenir” şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişiklikle sigortadan infirak süresinin tamamlanmasını müteakip sonlandırılan sözleşmelerde terk tarihine kadar ödenmiş deneyim primleri toplamına erken tecezzi kesintisi uygulanamayacak.

Er ayrılma durumunda sadece birikim primlerine ilişkin kar payı toplamının, ilişkin mevzuat kapsamında hesaplanacak rüşvet kesintileri yapıldıktan sonra mütezayit tutarının muhtemelen benzeri oranı şeklinde er terk kesintisi uygulanabilecek.

Yönetmeliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sonlandırılan sözleşmelerde, ayrılma tarihine kadar ödenmiş deneyim primleri ile bunlara ait kar payının toplamı, toplam kar payı tutarından ilgili rüsum düşüldükten bilahare artan kar payı tutarı üzerinden ortaklık eliyle belirlenmiş oranda yapılacak gedik sonrası sigorta ettirene iadeli edilecek. söz konusu kesinti oranı ise brifing formu ve poliçenin evvel sayfasında yeryüzü birkaç 14’lük puntolarla yazılacak.

1 Eş 2022’den itibaren uygulanan kılınan talimatname hükümlerini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Aranjman ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütecek.

SEDDK’dan 2022 için izzet destekli tarım sigortaları tarifesi

 

SEDDK’dan kefillik senetlerine ilişkin izah

 

Share: