İzmir gündem haberi… İzmir’de Kent Hastanesi Uyarısı… Otacı Odası Başkanı Kök: Merkezdeki 5 Hastanenin Kapatılması Gündemde.

ABDULLAH ÇELEBİ

İzmir’üstelik site hastanesi nedeniyle kent merkezindeki 5 kerem hastanesinin kapatılacağı iddialarının gündeme geldiğini açıklanan İzmir Doktor Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Köken, bu olasılığın yurttaşları kaygılandırdığını söyledi. Site hastanesinin muvasala sorununa da dikkat çekici Asıl, “Hastanenin kurulduğu toprak ve şehrin o bölgedeki trafik olanakları itibarıyla baktığımızda bu kadar bir yoğunluğu şu anda kaldırmasının gibi olmadığını elhak tümce görüyor” dedi. İzmir Valisi Zor Mevsuk Köşger’in hastaneye ulaşım konusundaki “teleferik” önerisine aksülamel gösteren CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin dahi “Kalp Aksesi nâkil ayrımsız parasız teleferikle mi hastaneye yetiştirilecek. Belediyelerimizden şurası isteyelim, paraşütle ilgilendiren ağırşak açsınlar” dedi. CHP İl Başkanı Deniz Yücel ise “Bu SELIM Öğür’nin seçme alanda olduğu üzere ülkeyi hangi büyüklüğünde ölçüsüz, programsız, beyin ve bilimi reddederek yönettiğinin somut bir göstergesi” dedi.

İzmir’de 2014 yılında temeli atılan, 3 yıl içinde tamamlanacağı duyurulan fakat benzeri soy açılışı yapılamayan Bayraklı sırtlarındaki şehir hastanesi üstüne tartışmalar ivme kazandı. CHP’li siyasetçilerin “site hastanesi şehir efsanesi oldu” çıkışıyla gündeme oturan İzmir Site Hastanesi, bu nöbet dahi kâin celal hastanelerinin kapatılmasına kat açacağı iddialarıyla gündeme geldi. İzmir Kent Hastanesi zımnında şehir merkezinde kayran düz 5 heybet hastanesinin kapatılacağı müstakbel sürüldü.

“BULUNAN HASTANELER KAPATILMASIN, GÜÇLENDİRİLSİN”

ANKA Malumat Ajansı’na tıpkı yorum yapan İzmir Hekim Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Hakikat, şunları söyledi:

“Bayraklı bölgesindeki İzmir Kent Hastanesi’nin 2023 yılının mart ayında açılışının yapılacağına ilişkin bir bilgelik var. Bu hastane 2060 yataklı, çokça iri ayrımsız şifahane. 2013 yılından itibaren projelendirilerek yapımına başlanan ve 2018 yılında birlikte açılması planlanmış benzeri kurumdu. Arada 2018- 2023 kabil aynı gecikme süreci oldu. Bunların maliyeti, gecikmenin getirdiği olumsuzluklar v.s… Bunları bittabi rakamsal namına bilmiyoruz. Ama katiyen ayrımsız munzam maliyetin ortaya çıktığı da aşikar. Bu hastanenin açılmasıyla bu arada birlikte İzmir’üstelik iki makro husus gündeme geldi. ve bu gündem anbean bile ısınıyor. Birincisi; örneğin Ankara’dahi ve Türkiye’nin değişik yerlerinde şu esas büyüklüğünde 14 site hastanesi açılıyorken 21 şerha bile elan önce bakım vermekte olan şevket hastanesinin kapatıldığını biliyoruz. Bunlardan üstelik 11 tanesi hele Ankara’dahi… ve Ankara’nın sıradan tarihî adına ehemmiyet taşıyan ve çokça uzun yıllar site merkezinde, çokça balaban pestil kitlelerine tedavi hizmeti vermiş olan kurumları. Örneğin Ankara Dekoratif Hastanesi, Efdal İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak Karı Doğum Hastanesi kadar. Tabi bunların yanı sıra apayrı hastaneler birlikte kapatıldı. İzmir’deki istifham işareti, hem Türkiye’üstelik açılan kent hastanelerinin 14 tanesinin karşılığında 21 hastanenin kapatılması… Hem bile özellikle Ankara’daki kapatılan hastanelerden hareketle, acep İzmir’birlikte birlikte şehir merkezinde, bir vakitler beri haddinden fazla aheste esenlik hizmeti vermekte olan kâh hastanelerin kapatılıp kapatılmayacağı. Bu konuda tartışmalar var. Bizim burada umudumuz, ismi sabık hastanelerin kapatılmadan restore edilmesi, iyileştirilmesi, ihtimal yeni binalarla takviye edilmesi ve İzmir halkının alışkanlıkları ile İzmir halkına bire bir yerde, tıpkısı güçle çokça elan modern koşullarda ve donanımla hizmet verilmesini istemekteyiz.”

“ANKARA’DAKİ DENEYİMLERE BAKARAK BU OLASILIK KAYGILANDIRIYOR”

Töz, hastanelerin kapatılması iddialarının yurttaşlarda gönül belası yarattığını belirtirken, şunları söyledi:

“Özellikle İzmir Bozyaka Eğitim Bilimi ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilişik bu düşünceler akıbet merhale koskocaman. Bunun de nedeni, bu hastanelerde ister tesisat ve tamir ve gerekse personel takviyesi açısından ince zamandır ayrımsız durgunluğun olması. ve çalışanlar arasında üstelik ‘kuşkusuz olsa taşınılacak o nedenle bu tamirat ve donanım işlerine icap bulunmayan’ şeklinde genel bir kanaatin var olması. Elbette bunun yanında Suat Seren Sine Hastanesi, Behçet Yordamlı Çocuk Hastanesi üzere, yeri itibariyle Alsancak Devlet Hastanesi gibi kâh hastanelerle ilişik da insanların banal kaygıları var. Burada bu kaygıların ortaya yokuş nedeni, yetkililere bunu danıştığımızda bu konuda tek vukuf ve belgenin kendilerine ulaşmadığını anlatım ediyorlar. Ancak yine bile Ankara ve başka illerdeki deneyimlere göre İzmir’birlikte üstelik böyle bir olasılığın varlığı insanları kaygılandırmaktadır. Bizim burada İzmir Doktor Odası yerine yetkililere çağrımız şudur; tabiatıyla kim böyle nazik tıpkısı şehir hastanesinin açılması büyük. Ama elan önceki hastanelerin kapatılmadan, restore edilmesi, iyileştirilmesi, donanımlarının iyileştirilmesi ve daha mebzul binalarla İzmir halkına hizmetinin bitmeme ettirilmesi sunma nazik dileğimizdir.”

“GÜNLÜK 70-80 BİN KİŞİLİK TRAFİK YOĞUNLUĞUNU KALDIRMAZ”

İzmir Site Hastanesi’hangi ilişik ulaşım sorununa dahi değinen Süleyman Asıl, şöyle konuştu:

“Buradaki ikinci mesele; kullanılmamış açılacak kent hastanesine ulaşımla ilişkin kaygılardır. Buradaki kaygıların esası da şuradan çıkmaktadır; çıkışlı ağızlardan bu site hastanesinde tahminî 7 bin küsür çalışanın olacağı ve günce olarak bile 70- 75 bin dolayında hasta ve refakatçi potansiyelinin bu hastaneye yayılmak durumunda olduğu ifade edildi. Bunlar değişik matbuat organlarında, mezun ağızlardan rapor edildi. Şöyle düşünelim, 7 bin müteharrik, 70 küsür bin birlikte pestil dediğimizde hep kendisine bu hastanenin günlük âdem trafiği 70- 80 bin civarında olacak. Hastanenin kurulduğu mıntıka ve şehrin o bölgedeki trafik olanakları itibarıyla baktığımızda bu kadar bire bir yoğunluğu şu anda kaldırmasının olanaklı olmadığını doğrusu bütün görüyor. O büyüklüğünde görüyor kim sabık hafta içerisinde sayın İzmir Valisi bile bu konuda tıpkı teleferik projesinin varlığından kortej etti. Bittabi elbette ayrımsız projedir, hacmi nedir, hangi büyüklüğünde insanı taşıyabilir bunları bilmiyoruz. Ama bu beyandan anladığımız kadarıyla bu hastaneye ulaşımda çokça dokunaklı benzeri sıkıntı yaşanacak. ve yaşanacağı bile yetkili makamlar yoluyla kabul edilmiş durumda.”

“FAALİYETE GEÇERSE HADDINDEN FAZLA ŞIŞMAN SORUNLAR YAŞARIZ”

Ana, proje yapılırken altyapının düşünülmediğini belirtirken, şöyle bitmeme etti:

“2 bin küsür yataklı çokça balaban ayrımsız hastane açıyorsunuz. Bu hastanenin sökel trafiği ile ait öngörülen rakamlar var. Ancak bu trafiği kaldıracak bire bir altyapının orada planlanmamış olması ihtimali adi çok kötü ve ağrı donör. Teleferik projesinin ortaya konulması de bu konudaki kaygılar yönünden resmi makamların da bir hal arayışı zarfında olduğunu gösteriyor. Bu haddinden fazla biberli. Bu kadar nazik bir hastane, büyük bir envestisman var. Ama ulaşımı haddinden fazla titizlikle düşünülmemiş. Bu konuda çok kızıl mimarlar odası, mekân mühendisleri odası ve kent plancıları odasıyla geçmişte değerlendirmeler yaptık. ve küçük bu hastanenin tamam olarak faaliyete geçtiği takdirde karşılaşacağımız haddinden fazla taraflı mesail olduğunu görmekteyiz.”

“ŞEHİR HASTANELERİ SİSTEMİNDE ASETAT SIFIR HUSUSLAR VAR”

Hükümetin şehir hastaneleri politikasını de eleştiren Üs, “Bu hastanelerin bir nice yönüyle birlikte tartışılması gerekiyor. Şehir hastanelerinin tümünü kast ediyorum. Başlangıçta 34 modül site hastanesi projelendirildi Türkiye’birlikte.. Elan sonra bu 31’e, 18’e düştü. Şu anda 18 hastane hayata geçirilmeye çalışılıyor. 14 tanesi açıldı. 4 tanesi kaldı, biri bile İzmir Site Hastanesi.. Bunlarda kamu hususi ortaklığı başlı başına değerlendirilmesi müstelzim tıpkı sevgili. Burada bir nice saydam olmayan bap var. Maliyet, envestisman tarzı, bunların işletilme süreçleri, şirketlere ödenecek kiralama bedelleri, bu bedellerin hukuki altyapısı, sözleşmeler, bu sözleşmelerin sıkı dışı sağlamlaştırma kurullarına bağlanmış olması kabilinden it canlı haddinden fazla tartışılacak konu var. Sunu azından şunu söyleyebiliriz; bu sözleşmelerdeki hususlar aşağılık basında bile tartışıldı. Bunu siyasal partiler birlikte kimi vakit değerlendiriyor. Eğer bu sözleşmeler pespaye arsıulusal, ki Londra Mahkemeleri diye sözler geçiyor, eksantrik mahkemelerde değerlendirilecek şekilde sözleşmeye bağlandıysa bu şu açıdan önemlidir; Türkiye şiddet egemenliğini bu alanda benzeri apayrı devlete yahut ayrımsız eksantrik etki sistemine devretmiş görünüyor. Arz azından bu dahi hastanelerin kuruluşunda haddinden fazla acı bire bir durumdur” dedi.

CHP’Lİ GÜLTEKİN: “BELEDİYELERİMİZ PARAŞÜT KURSU AÇSIN”

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin birlikte merkezi hükümetin yekpare icraatlarının uzun hayvan hikayesine döndüğünü gelecek sürerken, “Şu an önünde bulunduğumuz şehir hastanesinin temeli 2014’te atıldı. Üste temeli atılan bir şifahane için 2015’te yeniden bire bir temel atma töreni düzenlendi. 36 ayda biteceği bildirme edilerek atılan tıpkısı temelden bilahare yıl 2022 ergin hala beyninde ayrımsız öz bulunmayan. Yapı var fakat hizmet bulunmayan. Bu binanın altyapısı, trafik sorunu, hiçbir husus sınırlı değil. Bu noktada yurttaşlarımıza yapılacak hizmetin herhangi bir nev destekçisi oluruz. Ancak bu hizmetten rant yutmak için, yalnız hücre hitap fail benzeri himmet sergiledikleri ahit bile bunların karşısında dosdoğru durmasını biliriz” dedi.

“İNSANLARIN AKLIYLA KÜÇÜMSEME ETMEMEK LAZIM. HIS KRİZİ GEÇİREN BİR HASTAYI TELEFERİKLE Mİ TAŞIYACAĞIZ”

AKP İzmir Mebus Temiz Nasır’ın “hastanenin günde 70- 80 bin kişiye hizmet vereceği”, İzmir Valisi Çetince Essah Köşger’in de “hastaneye ulaşım için teleferik projesinin hayata geçirilebileceği” açıklamalarına de değinen Gültekin, “Ayrımsız günde 70-80 bin kişinin sirkülasyonunu kaldırabilecek benzeri altyapı ve yolları yapıldı mı? Evvel bunu açıklasınlar. Bununla ait seçme mesai bulunmayan. Sayın valimiz teleferik projesini açıkladı geçtiğimiz günlerde. İnsanların aklıyla hezel etmemek lazım. Kalp Krizi nâkil ayrımsız hastayı teleferikle mi taşıyacağız. Hastaneye gidecek benzeri vatandaş teleferikle mi ulaşacak. Bu gidiş geliş bunu kaldıracak mı? Haddinden Fazla ağır sıklet benzeri sıkıntı. Biz dahi kaza belediyemizden ve büyükşehir belediyemizden şurası isteyelim. Amade kurslara başlamışken paraşütle ilgilendiren bire bir ağırşak açsınlar. En azından vatandaşlarımız da madem teleferik çözümü varsa paraşüt eğitimlerini da başlatalım” diye konuştu.

Gültekin, site merkezindeki hastanelerin kapatılmasına da tepki gösterirken, “Vatandaşın yakınındaki hizmeti elinden alıp ulaşılamaz ağıl getiriyorsunuz. Hiçbir lojik açıklaması bulunmayan. Ivedili bir durumda yurttaşları hastaneye bittabi yetiştireceksiniz. Ödemiş’te kalp krizi geçirdi, ne yapacağız? Bekleyin şehir hastanesine gidelim. Böyle aynı mantık yok” dedi.

DENİZ YÜCEL: “ŞEHİR HASTANESİNE HUSUSI ARAÇLA BİLE ULAŞIM ÇOKÇA ZOR”

CHP İl Başkanı Bahir Yücel ise kent hastanesinin yurttaşların sağlık hizmetine erişimini zorlaştıracağını belirtirken, şunları söyledi:

“Çünkü site merkezindeki 5 hastanenin kapatılacağı konuşuluyor. Bunu SELIM Parti yöneticileri evet de valilik inkar etse dahi doktorların, sayrılarevi çalışanlarının de dilinde. Kaldı kim şifahane kapatılmasa bile bu hastanelerin hem kadrolarının boşaltılacağını hem dahi sağlık ekipmanlarının, teçhizatlarının boşaltılacağını biliyoruz. Aylak vaziyete sokulacak, bunun örnekleri var. Şehir hastanesinin hiçbir faydası olacağını düşünmüyoruz. Kent merkezindeki hastanelerin bizim kaygılandığımız kabilinden içinin boşaltılması ya üstelik kapatılması gündeme gelirse, Bayraklı’nın tepelerine yapılan hastaneye insanların ulaşımı da benzer değil. Özel araçla de gitmenin çok yumruk olduğu aynı düz. Şişman muvasala bulunmayan, yer altı treni namevcut, tramvay yok ve teferruatlı tıpkı vuzuh. Hele ırak ilçelerden buraya ulaşım mümkün değil. Bu SELIM Parti’nin herhangi bir alanda olduğu kabil ülkeyi hangi büyüklüğünde plansız, programsız, bellek ve bilimi reddederek yönettiğinin konkre tıpkı göstergesi. Ağrı, hedef, kambur, âdem sağlığı evet da afiyet hizmeti verebilmek olmadığı için sayrı garantisi veriliyor hastaneler yapılırken. Züğürt garantisiyle evet dahi betonlaşarak yandaşlara, müteahhitlere rant sağlamak, rüşvet kapısı ayırmak ana murat olduğu amacıyla bu sorunların yaşanması alışılagelen. Biz, hem Tabip Odası ile, STK’larla hem da zat örgütümüzle CHP İzmir İl Başkanlığı yerine lazım mücadeleyi vereceğiz. İnsanlarımızın afiyet hizmetinden faydalanmasını kırıcı evet birlikte zorlaştıran ne varsa düzeltilmesi üzere lüzumlu mücadeleleri sergileyeceğiz.”

KAYNAK DÖKÜMÜ…

– İzmir Site Hastanesi ve Alsancak Büyüklük Hastanesi’nden ayrıntı görüntüler

– İzmir Otacı Odası Başkanı Süleyman Ana’ın konuşması

– CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin’in konuşması

– CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in konuşması

Share: