Kaynak ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara yanıt Açıklaması

Hazne ve Maliye Bakanlığı, rüşvet gelirlerinde tahsilat/gerçekleşme oranlarının düştüğüne yönelik iddialara ilişkin, tahsilat performansının yıllar bakımından istikrarlı ve efdal ayrımsız tempo izlediğini, 2022 yılının ocak-haziran döneminde bu oranın yüzdelik 90,9’a yükseldiğini ve 3,3 fakül artma olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sonuç zamanlarda bazı basın ürün organlarında idrak gelirlerine ilgili tahsilat/gerçekleşme oranlarının düştüğü ve algı gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde haberler yapıldığına meni edilerek, kamuoyunun akıllıcasına bilgilendirilmesi açısından konuyla ait açıklama yapılmasının mukteza görüldüğü belirtildi.

Mevcut mevzuat gereğince, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin gerçekleşme ve tahsilat tutarlarının önceki yıllardan mevrut tahakkukları ve yeniden eski yıllara ait tahsilatları de içerecek şekilde birikmiş adına açıklandığı tabir edilerek, bu şekilde geçmişten gelen alacakların herhangi bir yıl tahakkuk tutarlarına eklendiği ve tahsil edilen tutarlar ile kıyas edildiğinde oranların bağan gözüktüğü bilgisi verildi. Oysaki gelişigüzel sene geçmişten bağımsız değerlendirerek, o yılda gerçekleşme fail alacaklar yeniden o yılda öğrenim edilen alacaklara oranlandığında ana tahsilat performansına ulaşılmasının gibi olduğu vurgulandı.

Her kamer kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, kazanç gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları ile ilişkin yılda gerçekleşme eden ve tekrar ilişkin yılda tahsil edilen alacak gelirlerine ilişkin cari sene tahakkuk ve tahsilat oranlarının yer aldığına işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Serencam yıllarda idrak gelirlerinin cari sene tahsilat/gerçekleşme oranlarının yüzde 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı ocak-haziran döneminde cari sene tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiği ve 3,3 fakül artma olduğu görülmektedir. Idrak gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ait ana tahsilat performansı yıllar itibarıyla dengeli ve yüksek ayrımsız davranış izlemekte olup, 2022 yılının önceki 6 ayında ise tıpkı eski yılın tıpkı dönemine bakarak önemli aynı artma gerçekleştiği görülmektedir.

Diğer taraftan, kamu giderlerinin sunu zinde ve sürdürülebilir kaynağı olan rüşvet gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında bile herhangi bir eksilme bulunmamaktadır. Filvaki, 2019 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzdelik 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 81 ve yüzde 83,1 namına gerçekleşmiştir. 2022 yılı revize bütçede bile bu oranın yüzdelik 85,6 yerine gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

Açıklamada, 2019-2020 yıllarına ait cari yıl tahsilat ve gerçekleşme oranlarına ilişik şu tablo paylaşıldı:

Tahakkuk

(Milyon TL)

Tahsilat

(Milyon TL)

Tahsilat/Akan Sene Tahsilat/Gerçekleşme (yüzdelik)Gerçekleşme( yüzde)2019865.737673.86077,893,420201.077.229833.25177,491,520211.498.1871.164.98877,889,32021 EV-HAZİRAN790.474496.94062,987,62022 OCAK-HAZİRAN1.493.7251.033.79169,290,9

YORUMLAR
Kullanıcı Adı
500

Kaynak, 2 arbitraj ihalesinde 9,2 milyar lira borçlandı Borçlanma maliyetleri ve riziko primi göstergeleri düşüşünü sürdürüyor

Hamur: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Sonuç An

Akıbet An › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne müteveccih iddialara karşılık Açıklaması – Akıbet An

Bu malumat AA eliyle mücehhez olup habere Sondakika.com marifetiyle tek editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA aracılığıyla hazırlanan hep istihbarat sitemizde hazırlandığı şekliyle spontane servis edilmektedir. Bu nedenle haberin türel muhatabı AA kurumudur.

Share: