Mecburi Gidiş Geliş Sigortası’nda muhteşem ayrım

Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Fal Kurumu vasıtasıyla (SEDDK), Zorunlu Trafik Sigortasını düzenleyen genel şartlarda yapılan değişiklikle, kurgu hasarlarının onarımında öncelikle özgün kıvılcım kullanımı şartı getirildiği, ancak hak sahibinin onayının alınması yahut hasar gören parçanın özgün zerre ile değiştirilmesine olanak olmaması halinde hasar gören parça, eşdeğer yahut yeniden kullanılabilir zerre ile değiştirilebileceği, değişimi müstelzim kıvılcım orijinal değilse, eşdeğer kıvılcım kullanımının benzer olacağı, böylece araçların onarımında engel görenlerle sigortacıların arasındaki arz şanlı ihtilaf noktasının giderildiği bildirildi.

SEDDK’den yapılan açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Finansal Tartı Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Genel Şartlarında Farklılık Yapılmasına Dayalı Genel Şartlar’ın bugünkü Formel Ceride’dahi yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, 9 Haziran 2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanunun 18 ve 19’uncu maddeleriyle 2918 sınırlanmış Karayolları Gidiş Geliş Kanununun 90 ve 92’nci maddelerinde değişikliğe gidildiği, mecburi finansal sorumluluk sigortası teminatı kapsamında vadi alan ayar kaybı, sonsuz yanılgı ve destekten mahrum kalma tazminatlarına ait kanuncu çerçeve çizilerek uygulamaya ilişik asıllar ve esasları tayin yetkisi Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Aranjman ve Bakı Kurumuna bırakıldığı hatırlatıldı.

Şiddet kararları genel şartlara yansıtıldı

Umumi Şartların hazırlanmasında Danıştay ve Yargıtay kararlarının ana alındığı rapor edilen açıklamada, bu kapsamda çevirgeç hasarlarının onarımında öncelikle orijinal kıvılcım kullanımı şartı getirildiği, fakat türe sahibinin onayının alınması yahut hasar gören parçanın otantik kıvılcım ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde hasar gören zerre, eşdeğer veya baştan kullanılabilir kıvılcım ile değiştirilebileceği, değişimi gereken zerre özgün değilse, eşdeğer kıvılcım kullanımının olabilir olacağı, böylecene araçların onarımında engel görenlerle sigortacıların arasındaki en balaban maraza noktasının birlikte giderildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ayrım ile 2918 sınırlanmış Kanunun 90’ıncı maddesi çerçevesinde, maddesel hasar sonrası derece kaybına uğrayan aracın nitelikleri ve araçta derece kaybı oluşmasına sebebiyet veren hasarın tüm uzanım ve niceliklerinin dikkate alındığı, böylecene da haddinden fazla daha ustalık, adaletli ve miftah piyasasındaki gerçeklerle eğlenceli bire bir değer kaybı tazminatı hesaplama metodolojisinin geliştirildiği belirtildi.

Bedeni zararlar Yargıtay içtihatları ışığında aktüeryal ilkelere göre belirlenecek

Açıklamada, gidiş geliş kazaları sonucunda bedeni olarak engel gören kişilere ve adalet sahiplerine ödenecek tazminatın yer önemli belirleyici unsurlarından biri olan indirim oranının, finansal aritmetik ve aktüerya bilimlerinde uzman akademisyenlerin maharet görüşleri alınarak yüzde 1,80’den yüzde 1,65’e indirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere meydan verildi:

“Ayrıca, beledi mahkeme kararı içtihatları ve aktüerya biliminin genel kabul görmüş prensipleri ayn uğrunda bulundurularak pot tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarına tafsilatlı tensikat getirilmiştir. Bu düzenlemeler ışığında, tazminat hesaplamalarında tekdüzelik sağlanarak, gidiş geliş kazası sonucu zarara uğrayan vatandaşlarımızın zararlarının gidiş geliş sigortaları kapsamında aceleci ve adil tıpkısı şekilde tazmin edilmesinin birlikte, yanlar arasındaki uyuşmazlıkların de minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.”

Sigortalıların ve engel görenlerin korunmasının kurumun esas görevi olduğuna bel edilen açıklamada, “Bu kapsamda, Umumi Şartlarda yapılan değişikliklerin amacı gidiş geliş sigortası kapsamındaki tazminatların yerleşik geçerlilik içtihatları ile ilmî yöntemler ve aktüeryal prensiplere göre hesaplanması ve hak sahiplerinin cins zararının sunu gücük sürede karşılanmasını sağlamaktır. Böylecene, trafik sigortalarından doğacak haklar ve yükümlülükler ister sigortalılar ve doğruluk sahipleri gerekse sigorta şirketleri itibarıyla öngörülebilirliğe kavuşmuş olacaktır.” denildi.

Gidiş Geliş sigortasında gözde evolüsyon! İşte eskimemiş fiyatlar…

 

Trafik sigortasında kullanılmamış çağ

 

Share: