Mecburi Zelzele Sigortası’nda prospektüs ve güvence miktarları değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Bakı Kurumu’nun Resmi Gazete’da yayımlanan Zorunlu Hareket Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde Fark Yapılmasına Dair Manifesto ile Zorunlu Zelzele Sigortası tarifelerinde ve inanca tutarlarında farklılık yapıldı. 

Minimum primi tutarının riziko grubuna bakarak bir numara gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den beş altı olamayacağı hükme bağlandı. 

Yıpranmamış tebliğde ayrıca 268 bin lira olan meskenler için azami güvence tutarı dahi 320 bin liraya çıkarıldı. 

Bakir tebliğde bina tarzı sigorta bedeli adına asıl metrekare bedelleri birlikte şöyle belirlendi: 

Bir Tebliğin geçici 2 nci maddesinin bir numara fıkrasında yer düzlük “1/1/2021-31/12/2021” ibaresi “1/1/2021-31/12/2022” olarak değiştirildi. 

Tebliğe eklenen eğreti özellik ise şöyle: 

“Bu maddeyi kurma eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat saksı tarihi 1/1/2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilgili seçme muamelat yapılmaksızın bu Deklerasyon kapsamındaki teminatlara tabidir.”

Resmi Gazete’da yayımlanan kullanılmamış tebliğde, beyanat hükümlerini Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Düzenleme ve Bakı Kurumu Başkanı’nın yürüteceği ifade edildi. 

Tebliğde, prim tutarları, teminat miktarı ve sigorta namına anne metrekare bedelleri ile ilgilendiren kararlar 1 Eş 2022’dahi, başka değişikliklerin ise yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. 

Share: