Mehmet Bekaroğlu: “Denetlenmeyen Mutlak Akarsu Depoları Ahali Sağlığını Zılgıt Ediyor”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, belediyelerin denetimi dışında küsurat bağımsız akarsu depolarının ahali sağlığını zılgıt ettiğini belirterek, Kasaba Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanı Tasavvur Kurum’a ” Türkiye’de hür akarsu depolarının sayısı kaçtır? Bunlara ilişik ısı yayımı hatlarının uzunluğu hangi kadardır? Bu konuda devletin elinde seçkin envanter çalışması var mıdır? Bu depoların agreman denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa ne çekicilik bu denetimleri hangi sıklıkta yapmaktadır? Bu denetimlerden hangi kamu kurumları sorumludur” diye niteleyerek sordu.

CHP İstanbul Saylav Mehmet Bekaroğlu, belediyelerin denetimindeki akarsu depolarının dışında kalan bağımsız su depolarının hiçbir şekilde denetlenmediğini, temizliğinin ve akarsu analizlerinin yapılmadığını, bunun üstelik halk sağlığını korkulu şekilde tehdit ettiğini belirtti. Konuyla ilişik Kasaba ve Kentçilik Bakanı Tasavvur Çalım’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na istifham önergesi veren Çekicilik, şu değerlendirmeleri yaptı:

“MÜSTAKİL AKARSU DEPOLARININ TAHARRI VE DENETİMİ İÇİN GENEL BİR MEVZUAT EKSİLİĞİ BAHIS KONUSU”

“17 Şubat 2005 gün ve 25730 dar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İnsani Tüketim Gayeli Sular Hakkındaki Yönetmelik’le içme-kullanma suyunun; depoda ve iletim hatlarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişime uğramadan dosdoğru ve temiz haliyle tüketiminin sağlanmasının amaçlandı. Hangi var kim, günce 10 metreküpten bir iki akarsu sağlayan yahut 50’den beş altı gönül marifetiyle kullanılabilecek müstakil su kaynağından temin edilen sular bu yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. Kâh belediyeler, çıkardıkları yönetmelikle bina içi akarsu depolarını arama ve denetim altına almış olsalar de günce 10 metreküpten birkaç akarsu sağlayan yahut 50’den birkaç hayat vasıtasıyla geçer not sular için; akarsu depolarının bakımı, temizliği, dezenfeksiyonu ile konveksiyon hatlarının taharri ve denetimi amacıyla umumi benzeri mevzuat eksikliği kortej konusudur.

“DAĞINIK YERLEŞİM NEDENİYLE RİZE’DE ÇOK SAYIDA MÜSTAKİL ANTREPO VAR”

Karadeniz Bölgesi ve özellikle pejmürde yerleşimin olduğu Rize il ve ilçelerinde bir nice kerte, içmece-kullanma suyu ihtiyacını, evlerine mail yerlerde yaptıkları hür su depoları aracılığı ile karşılamaktadır. Bu depo ve ısı yayımı hatlarında geçer malzemeler millî ve uluslararası standartlara uygun değildir. Onlarca sene hiçbir hizmet, saflık, dezenfeksiyon, akarsu analizi, kontroller yapılmamıştır ve bu genişlik ahali sağlığını gözdağı etmektedir.”

“MÜSTAKİL SU DEPOLARI DENETLENİYOR MU”

Bekaroğlu, Yer ve Şehircilik Bakanı Kasıt Çalım’a şu soruları yöneltti:

“Türkiye’de mutlak akarsu depolarının sayısı kaçtır? Bunlara ilişkin iletim hatlarının uzunluğu hangi kadardır? Bu konuda devletin elinde gelişigüzel envanter çalışması var mıdır? Bu depoların uygunluk denetimi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa hangi hava bu denetimleri hangi sıklıkta yapmaktadır? Bu denetimlerden hangi amme kurumları sorumludur? Belediyelerin, Esenlik Bakanlığı’nın ve Azamet Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu konuda aynı sorumluluğu var mıdır? Denetimler sonucu akıllıca olmadığı tespit edilen depo ve konveksiyon hatları uygun ağıl getirilmekte midir? Son 5 yıl içre akıllıca olmayan kaç adet su deposu akla yatkın hale getirilmiş, ne büyüklüğünde uzunlukta konveksiyon hattı iyileştirilmiştir? Rize memleket genelinde özgür su deposu sayısı kaçtır, bunlara ilişik konveksiyon hatlarının toplanmış uzunluğu ne kadardır? Rize mülk merkezi ile ilçelerdeki karye ve mahallelerde kullanılmakta olan bağımsız akarsu depoları ile bunlara ait ısı yayımı hatlarının denetimi yapılmakta mıdır? Evlerde sulardan alınan numuneler incelenmekte midir? Hür akarsu depolarının denetlenmesi ile ilgilendiren mevzuatta şaibe olduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?”

Share: