Rekabet Müesses Martı’ya soruşturma açtı

Rakiplik Kurumunun genel ağ sitesinde düzlük düzlük duyuruya göre, Martı İleri Uygulayım Bilimi NANIAZIZ’nin ilişkin eser pazarında bilgili durumda bulunduğu ve rakipleri üstünde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Için Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik düzenlenen yöre araştırı Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen hikmet, vesika ve yapılan tespitleri müzakere fail Asamble, bulguları yavaş ve yeterli bularak, kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Martı İleri Teknoloji ATLATMAK üzerine sormaca açılmasına değişmeyen verdi.

Share: