Rektör Dikici; “Gün Batısı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin Ahit Toplantısı”na Katıldı

Garp Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönme Toplantısı’na katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Ekinci, “Günümüzde üniversiteler eğitim-öğretimin yanında akademik birikimi içtimai katkıya muhavvil, gelişen teknolojiyle beraber bulundukları coğrafyanın sosyo-hesaplı yapısını şekillendiren yüce kurumlar haline gelmiştir” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Maraba, Cumhur Reisi Başdanışmanı ve Yükseköğretim Yerleşmiş Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün dahi katılımıyla Kastamonu Üniversitesi’nin ocak sahipliğinde gerçekleştirilen “Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Bölüm Toplantısı”na katıldı. Dönüş başkanlığını Sakarya Kılgılı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yaptığı toplantıda bölgesel kalkınmaya yardım arayışları, üniversiteler arası kuma bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi ve hareket gücü istihdamı konuları ele alındı.

Günindi Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin havza üniversiteleri arasında az çok zihayat bağlar kurduğuna ilgi çeken Rektör Harun Rençper, “Günümüzde üniversiteler eğitim-öğretimin beraberinde akademik birikimi sosyal katkıya dönüştüren, gelişen teknolojiyle bu arada bulundukları coğrafyanın sosyo-konuşu yapısını şekillendiren büyük kurumlar haline gelmiştir. Gün Batısı Karadeniz Üniversiteler Birliği kadar oluşumlar bile bu değiş ve gelişime destek yapmak bakımından az çok önem genişlik etmektedir. Çünkü bu oluşumlar üniversitelerin içtimai, ilmî, kültürel çıktılarını bulundukları illerle sınırlandırmadan bodur vadede düzenlenen ve programlı tıpkı şekilde yakın bölgelerle bütünleştirme imkanı sunmaktadır. Bilindiği için değme üniversitenin uzmanlaştığı alanlar ayrımlılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda değişik birikimlerin mezcedilmesi önce aşamada üniversitelerin birbirini beslemesin3 imkan kılacak ikinci hamle namına üstelik bölgesel kalkınmayı kalifiye ve acul bire bir şekilde sağlayacaktır. Üniversitelerin bir vakitler içine kapanık olan yapısı, serencam zamanlarda Cumhurbaşkanlığımız ve Yükseköğretim Yerleşmiş’nun destekleri ve teşvikleri ile değişik tıpkısı boyuta taşınarak üniversitelerin işbirliği içerisinde debi edebilmesine imkan sağlamıştır. Böylecene üniversiteler, bulunduğu coğrafyanın lokomotifi konumuna gelmeye başlamış, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde ve bulundukları bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında öncülük etmeye başlamıştır. Mağrip Karadeniz Üniversiteler Birliği bile bu çerçevede balaban adımların atıldığı ve atılmaya bile bitmeme edeceği ayrımsız oluşumdur. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak tığ birlikte bu oluşumun bire bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyor, kâin imkanlarımızla bulunduğumuz coğrafyaya ve ülkemize elimizden geldiği ölçüde yardım sağlamayı kendimize ayrımsız görev atfediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz herhangi bir toplantıda bir öncekine bakarak girişim ikmal ettiğimizi düşünüyor, derinti çıktılarının ilerleyen süreçlerde yapılacak kuma projelerle daha görünür olacağına inanıyorum” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın karı sahipliği yaptığı toplantıya Bandırma Onyedi Ilkgüz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Esenlik ve Uygulayım Bilimi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Cevahir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Ulum Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gebze Maharet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi katıldı. – ÇANKIRI

Share: