SEDDK’dan 2022 üzere ululuk destekli tarım sigortaları tarifesi

Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Bakı Kurumu’nun (SEDDK), 2022 Yılı Çap Destekli Tarım Sigortaları Genel Koşullar ile Prospektüs Talimatları yayınlandı. Konuya ait Ekincilik Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, 4931 Sayılı Reisicumhur Kararına İstinaden, 2022 Yılı Izzet Destekli Tarım Sigortaları Umumi Koşullar ile Tanıtmalık Talimatları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Aranjman ve Fal Kurumu (SEDDK) marifetiyle yayınlandı. Bakir çalışmalar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, Nebati Eser Sigortası’nda, kırcı paket risklerinin heyelan riski aut atılmak amacıyla bağışıklık oranı yüzdelik 8, beraberinde sigorta oranı yüzdelik 0 olacak şekilde ölçün kuzuluk getirildi. Hamam gelgel zararı ile yağmur risklerinin muafiyet oranı yüzdelik 8, birlikte sigorta oranı yüzdelik 30 olacak şekilde standart ayla getirildi.

Fide ve yapraklanma döneminde don riskinin yeniden ilk teşrin dikime sebep olacak şekilde meydana getirdiği zararlar, şeker pancarı, çerezlik bihaber, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk defa tazammun alındı.

Meşbu Zıkkım ve Destek (telli edep) Sistemlerinde araç çarpması ve mahmul ağırlığı riskleri için bağışıklık oranı yüzdelik 10’dan yüzdelik 8’e; greyfurt, limon, mandalina, portakal, üzüm (sofralık), üzüm (kurutmalık), üzüm (şaraplık) ürünlerinde yunak hava zararı riski üzere bağışıklık oranı yüzde 10’dan yüzde 8’e; kayısı ürünü amacıyla külot riski alay malay sigorta oranı yüzde 40’dan, yüzdelik 35’e indirildi. Cehre ve cehre (sertifikalı tohumluk) ürünlerinde yağmur riski üzere omuz omuza sigorta oranı kaldırıldı.

Komple zehir ve ajur ile bindi telli incelik sistemlerinde kar ağırlığı teminatı şümul alındı. Kara, gelgel ve deniz taşıtlarının çarpması riski, komple paket risklerine derun edildi. Kaplıca buğdayı, sertifikalı tohumluk bamya, limonotu, altınotu ürünleri güvence kapsamına makbuz. Meşbu riski prospektüs fiyatında buğdayda yüzdelik 5 tenzilat sağlandı.

Ongun-dikme sigortasında, semere fidanı ve bağlam fidanı ürünlerinde külot riski inanca kapsamına alındı. Gösterişli Tünel Sigortası’nda, meşbu ve doludan kaynaklanan nitelik kaybı riskleri üzere meri yüzde 10 indirim yüzde 20’ye yükseltildi.

Eşik verim oranı yüzde 70’den yüzdelik 80’e yükseldi

Karye Bazlı Yağışsızlık Mahsul Sigortası’nda, 2022 yılına özel oran bindi oranı yüzdelik 60’dan yüzdelik 70’e yükseltildi. Esasen 2022 yılına hususi olarak, eşik mahsul oranı, yüzdelik 70’den yüzde 80’e yükseltildi.

Limon Bahçesi Sigortası’nda, merdiven dışında bulunan, seraya bitişik ve seranın haklı unsuru sayılabilecek, sabitliği ve koruması sağlanmış makine, donanım, takım ve teknik donanımlar inanca kapsamına alındı. Ayrıca, plastik örtüler amacıyla garanti kapsamında tıpkısı riskin gerçekleşmesi halinde 250 liralık “Ajur Onarım Masrafı” kapsama makbuz.

Kocabaş Efsanevi Hayat Sigortası’nda, süt sığırları açık kapsamlı ve besi sığırları degaje ve mahdut kapsamlı tarife fiyatlarında, hırsızlık teminatı tarife fiyatında yüzdelik 16 iskonto yapıldı. Küçükbaş Hayvan Yaşam Güvencesi’nda, geniş-güçlükle şümullü tarife fiyatlarında ve hırsızlık teminatı tarife fiyatında yüzdelik 16 indirim yapıldı. Çocuk atma teminatı kaldırıldı. Bile sigorta oranı, yüzdelik 10’dan yüzde 5’e düşürüldü. Bu farklılık ile üreticiler, henüz aşkın hasar ödemesi alabilecek hale gelmiş oldu.

Su Ürünleri Hayat Sigortası’nın prospektüs fiyatlarında, yüzdelik 12 tenzilat yapıldı. Arıcılık Sigortası’nda, Arıcılık Taşıt Sistemine (AKS) mukayyet plakalı kara kovanları güvence kapsamına makbuz. Sigortaya akseptans şartlarından biri olan sunma beş altı 30 kapçık şartı kaldırıldı.

Antrparantez, tamam teminatlarda müşterek sigorta oranı, belli belirsiz plastik unsuru amacıyla yüzde 10’a düşürülerek standart ağıl getirildi. Işaret unsuru için kırcı, sıkıntı, dominant ve taşkın risklerinde yüzde 5 indirim yapıldı. Cemi branşlarda, yüzde 40 ve üzerindeki mânialı üreticilere yüzde 5 tenzilat imkanı dahi sunuldu.

SEDDK’dan kefillik senetlerine ilişkin izah

 

SEDDK: BES’e bindi artarak bitmeme edecek

 

Share: