SGK sabık yıl 8,2 bilyon teklik ‘rapor ödemesi’ yaptı

5510 basit Içtimai Sigortalar ve Umumi Keyif Sigortası Kanunu’na bakarak, bakım akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve adına etkin sigortalılara SGK tarafından mezun doktor yahut keyif kurullarından istirahat raporu alınması neredeyse eğreti hareket göremezlik ödeneği yapılıyor.

İstirahat raporları Kurumun e-Ödenek programıyla elektronik ortamda düzenlenip, ödemeler bir dizge üzerinden sigortalının talebi alınmaksızın PTT Bank’a veya sigortalılar aracılığıyla SGK’yebildirilen vezneci hesaplarına gönderiliyor.

SGK, bu kapsamda geçen yıl hastalık, üvey anne, gelişim kazası ve çığır hastalığı nedenleriyle yaşanan sağlık kaybının telafisi için sigortalılara hep 8,2 milyar liralık civarında ifa yaptı.

Bu ödemenin, 600 milyon lirası iş kazası ve çığır hastalığı, 5,8 bilyon lirası hastalık ve 1,8 bilyon lirası üstelik annelik kapsamındaki istirahat sebebiyle yapıldı.

Aynı yılda 90 periyot sigortalı koyulmak araç

Sigortalılara çor ve üvey anne hallerinde geçici aksiyon göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin yahut doğumun olduğu tarihten geçmiş bir yılda 90 çağ gücük vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

Özlük nam ve hesabına etkin sigortalılara, iş kazası yahut meslek hastalığı ya da üvey anne halinde geçici gelişim göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel afiyet sigortası karışma prim ve prime ilişkin seçkin cins borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

Anneye, doğumdan evvel ve ahir 8’er hafta veriliyor

İş kazası yahut patika hastalığı sebebiyle hisse senedi göremezliğe uğrayan sigortalıya rastgele dönme üzere eğreti hisse senedi göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle etkin sigortalılara çor cihetiyle gelişim göremezliğe uğraması halinde hareket göremezliğin üçüncü gününden koparmak için rastgele çevrim amacıyla ifa yapılıyor.

Hizmet akdiyle çalışanlar ile müşareket ortakları dünya olmak için kendi ün ve hesabına müteharrik sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan evvel ve sonraki 8’er haftalık sürede, çokluk hamilelik halinde ise doğumdan geçmiş 8 haftalık süreye 2 haftalık süre arttırma edilerek çalışmadığı gelişigüzel zaman için geçici aksiyon göremezlik ödeneği veriliyor.

Türkiye’de sabık yıl 1 milyon 47 bin 975 çağa dünyaya geldi

 

Otomotiv fabrikalarında istihsal duracak iddiası

 

Türkiye’de seçme 10 konuttan 6’sı hareket sigortalı

 

Share: