Sonuç an haberi… Mustafa Adıgüzel, Hastanelerdeki Eskimemiş Termin Sistemini Eleştirdi: “Sağlık Bakanlığı’nın Için Bulduğu Hal Akla Mantığa Uygun Değil”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Esenlik Bakanlığı’nın amme hastanelerinde başlattığı yıpranmamış randevu sistemine ilişik; “Esenlik Bakanlığı’nın kendince bulduğu çözüm akla mantığa makul değil. Randevunun üzerine tıpkısı saate iki kişiyi kritik etmek durumuyla yüz yüze kalınan benzeri boyut var. Bunun de derhal düzeltilmesini istiyoruz çünkü daha evvel günden bazı kavgalar, çatışmalar çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde temas hekimin veya tıpkısı hastamızın başına hepten bu sebepten tıpkı şey gelirse bunun sorumlusu Sağlık Bakanı’dır” dedi.

Afiyet Bakanlığı, bugün kamu hastanelerinde yeni termin sistemi uygulamasını başlattı. CHP Cıvıl Cıvıl Mebus Mustafa Adıgüzel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında uygulamayı eleştirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

“Kâh hastanelerden hekim arkadaşlardan bana benzeri vukuf ulaştı. Esenlik Bakanlığı, Türkiye’deki hep amme hastanelerine şu mesajı göndermiş; ‘Hastane termin ahiz birimine bugünden itibaren katma termin slotları oluşturmaya başlayacaktır.’ Daha esbak tahakkuk rakamlarına göre arttırma randevular ekleniyor. Örneğin o doktora o zaman 70 sökel verilmiş, bunun sayı farkı 10-15 tanesinin gerçekleşemediği tespit edilmiş. Bu gerçekleşmeyen ihtişam geçmiş dönemden hesaplanarak aynı ek randevu ekleniyor ve bunu üstelik muhtemelen aynı saat aralığına yerleştiriliyor. Şimdi, o dönem hastaların tamamının geldiğini düşünürsek bu ekler araya değişik hastaların termin alanlarına eşleşmiş durumda.

“HASTALANMIŞ-DOKTOR ÇATIŞMALARINA, ŞİDDET OLAYLARINA DAVETİYE ÇIKARACAK”

Bugünden yeknesak yorumlamak istiyorum. Şu gösterdiğimiz saatlerde munzam randevuların sair hastalarla ayrımsız saatte, dakikasıyla alay malay çakıştığı gözükmekte. Demin gelen hastaya birlikte henüz önceden randevu olan da bu durumu ifşa etmek mümkün değil. Bu ebat yeni tartışmalara, sayrı hekim çatışmalarına, ayrıksı şiddete olaylarına çağrılık çıkaracak. Siz hastane kapılarında sıraları engelletmek istiyorsanız hekimlerin iş koşullarını düzeltin. Siz sıraları önlemek, poliklinikteki herkesin etüt olabileceği şekilde yarmak istiyorsanız önce Sayın Erdoğan diline özen edecek, bu ülkenin evlatlarını, yetik hekimlerini yurtdışına hakeza hafif süremeyecek. Gelinen noktada hastane kapılarında kuyruk olduğunu söylediğimizin resmidir bu. Sağlık Bakanlığı’nın kendisince bulduğu hal akla mantığa uygun değil. Randevunun üstüne aynı saate iki kişiyi kaşımak durumuyla karşı karşıya kalınan bire bir ebat var. Bunun üstelik derhal düzeltilmesini istiyoruz çünkü daha evvel günden bazen kavgalar, çatışmalar çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde her hekimin veya benzeri hastamızın başına hepten bu sebepten tıpkısı öz gelirse bunun sorumlusu Afiyet Bakanı’dır.”

Share: