TÜİK’ten Ar-Ge harcaması açıklaması

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), araştırı ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının, 2021 yılında 81 milyar 922 milyon TL’ye yükseldiğini açıkladı.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya bakarak; karışık elverişsiz içi Ar-Ge harcaması, 2021’de eski yıla göre 26 bilyon 965 milyon TL artarak 81 bilyon 922 milyon TL’ye yükseldi. Ar- Ge harcamasının gayrisafi yetersiz içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2020’de yüzde 1,09’ken; 2021 yılında 7 trilyon 248 bilyon 789 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,13’e yükseldi. Arz çok Ar-Ge harcamasını, yüzdelik 70,7 nazaran mali ve mali olmayan şirketler gerçekleştirdi. Yükseköğretimin Ar-Ge harcaması yüzdelik 23,7 nazaran 2’nci tam vadi aldı. Kar amacı sıfır kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının üstelik karışma olduğu umumi devlet Ar-Ge harcamalarının hep Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 5,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzdelik 49,5 ile sunma iri gider kalemini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının finansmanında, finansal ve mali sıfır şirketler yüzde 62,4’ünü, genel fehamet yüzde 25,1’ini, yükseköğretim yüzde 10,6’sını, ensiz dışı kaynaklar yüzde 1,9’unu ve özge sıkıntılı içi kaynaklar kısaca yüzde 0,04’ünü finanse etti.

AR-GE PERSONELİ SAYISITam devir eşdeğeri (TZE) cinsinden bütün 221 bin 811 sevimli, Ar-Ge personeli namına çalıştı. Sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 67,4’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzdelik 28,2’si yükseköğretimde ve yüzde 4,4’ü kar amacı olmayan kuruluşların bile dahil edildiği umumi azamet sektöründe vadi aldı. TZE cinsinden avrat Ar-Ge personel sayısı, 71 bin 301 gönül ile bütün sayının yüzdelik 32,1’ini oluştururken; izzet, yükseköğretimde yüzde 45,7, kar amacı olmayan kuruluşların birlikte karışma edildiği genel devlette yüzde 30,4, finansal ve mali sıfır şirketlerde ise yüzde 26,6 oldu. Ar-Ge personelinin yüzde 34,9’u lisans eğitim bilimi düzeyine eş olurken; yüzde 31,2’si ile doktora yahut eşdeğeri, yüzde 24,3’ü faziletkâr lisans, yüzde 4,8’i çığır yüksekokulu ve yüzde 4,8’i ortaöğretim ve şeş eğitim bilimi düzeyindeki kişilerden oluştu. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin terbiye durumuna bakarak dağılımı ise sırasıyla; yüzdelik 48 ile lisans, yüzdelik 20,7 ile faziletkâr lisans, yüzdelik 18,3 ile doktora yahut eşdeğeri, yüzde 6,7 ile çığır yüksekokulu ve yüzde 6,3 ile ortaöğretim ve şeş terbiye düzeyi şeklinde oldu.EN ÇOK ARGE HARCAMASI TR51 (ANKARA) BÖLGESİNDE

Ar-Ge harcamalarının sunma faziletli olduğu nahiye, hep Ar-Ge harcamasının yüzde 31,9’unu gerçekleştiren TR51 (Ankara) olurken; 2’nci yüzdelik 28,5 ululuk ile TR10 (İstanbul) ve 3’üncü yüzde 9,8 cesamet ile TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi oldu. Bütün Ar-Ge personel sayısının yüzde 29,5’i TR10, yüzdelik 19,3’ü TR51 ve yüzdelik 8’i TR42 bölgesinde istihdam edildi.

Share: