Vekil Özer: “Sof Kumaşı’nda yetersiz dışına ihraç etmeyle ilgili Bakanlık yerine seçme cins inisiyatifi alacağız”

Milli Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer, “Sof kumaşında da reprodüksiyon, onu inovatif yaklaşımlarla ihya ama bildirme önemlisi elverişsiz dışına ihraç etmeyle ait Nezaret kendisine seçme tür inisiyatifi alacağız” dedi

Milli Yetişek Bakanı Özer, Ankara tiftik keçisinin yününden elde edilen ve özgün benzeri gereç olan sof kumaşını ticari, iktisadi, zirai ve sosyolojik yerine gündeme vermek, hatırlatmak, itibarını vermek ve canlandırmak amacıyla planlı Ankara Sof Çalıştayı’na katıldı. Nazır Özer, antrparantez Milli Yetişek Bakanlığının bu yılki hedeflerinde gelinen noktaların rakamlarını değme pazartesi sabahı güncellediklerini bildirerek, bakanlığın bu hedefleri birer birer aştığını anlatım etti.

Burada mütekellim Nazır Özer, bakanlık yerine birinci hedeflerinde 3 bin çıngı anaokulu boşaltmak olduğunu belirterek, “Hedefimiz, ekol öncesi eğitimde okullaşma oranını OECD ortalamasına taşımaktı. Çünkü ekol öncesi yetişek eğitimde fırsat eşitliğinin cemi mihrak noktasıdır. Zaman bakımından 5 bin 541 anaokulunu memleketimizin çocuklarına kazandırmış olduk. İnanıyorum kim yapılan kâin yatırımlarla 2022’nin böylecene bu sığa 6 bini aşacak. Bu aynı devrimdir” ifadelerine kayran verdi.

“160 milyon yardımcı kaynağı bütün öğrencilerimizle buluşturduk”

Özer, bire bir sair hedefin mesleksel eğitim bilimi merkezlerinde 1 milyon şakirt kalfa duyulmak olduğunu açıklayarak şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın 1 milyon çırak kalfayı açıkladığı tarihte birlik Türkiye’deki şakirt kalfa sayısı 159 bin idi. Bugün sabahleyin itibariyle 1 milyon 110 bine ulaştık. 2022 bitmeden bu hedefimizi da tamamlamış olduk. Aynı ötekisi da ilk defa havari kaynakla ilişkin tıpkısı açılım yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız bile açıkladı, 2022-2023 eğitim tedris yılı itibariyle bütün terbiye kademelerine havari kaynakları dağıtacağız ve 100 milyon havari kaynağı çocuklarımızla buluşturacağız. Bugün itibariyle 160 milyon yardımcı kaynağı eksiksiz öğrencilerimizle buluşturduk. Burada üstelik hedefi tutturduğumuz gibi yüzde elli da aştık. Bir zamanda kütüphanesiz ekol kalmasın hedefiyle Muhterem Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde aynı proje başlattık. 2021 yılında kütüphanesiz olan cemi okullara katalog yaptık. Ama 2022 yılında tıpkı kasıt koyduk, dedik ki kütüphanelerin içeriklerini yani 28 milyon mektup sayısını 100 milyona çıkartacağız. Zaman itibariyle 105 yüz beş milyon kitaba ulaştık.”

“Sof Kumaşı’nda dar dışına ihraç etmeyle ilgilendiren Vekâlet olarak herhangi bir tür inisiyatifi alacağız”

Özer, bakanlığın birlikte eskimemiş yaklaşımlarıyla mesleksel eğitimin iş gücü piyasası ile güçlü tıpkısı şekilde çöz içe geçmesi, vakit kaybetmeden âdem kaynağı değil üretimle ilgilendiren, fikri mülkiyetle ilgilendiren çalışmaları bile koskocaman aynı şekilde yapabilmesi açısından debi ettiklerini vurgulayarak, Bugün ki çalıştayda, lacerem Şırnak’ta ‘Şal Şepik’ kumaşında yaptıysak aynı mekanizmayı izleyerek Sof Kumaşı’nda üretime, inovatif yaklaşımlarla ihya ve yeryüzü önemlisi yurtdışına ihraç etme ile ilişik vekâlet olarak seçme makule insiyatifi alacağız” şeklinde konuştu.

“Gelişigüzel köy okulunun içerisinde bire bir el eğitim merkezi kurduk”

Köy hayat merkezlerinin birlikte üretimin ekonomiye duyurma üzere kurulduğunu dile getiren Vekil Özer şu ifadelere yer verdi:

“Her karye okulunun içerisinde bir halk yetişek merkezi kurduk. İstedik kim o köyde ruhlu vatandaşlarımız tarımla ait, hayvancılıkla ilgilendiren, günlük hayat becerileriyle ilişkin kâm ettikleri gelişigüzel makule eğitimi ilçeye gelmeden, şehre gelmeden köyünden alabilir. Şu asıl büyüklüğünde 2 bin kesim karye dirim merkezimizde, 147 bin vatandaşımız eğitim bilimi almış. Daha önceleri sıfırdı çünkü oraya bakım gitmiyordu. İşte sof kumaşıyla ait zaman düzenlemek istediğim gaye; ayrımsız forma yapmak, aynı köy dirim merkezi yapmak, orada keçileri sezmek, yetişmesini temin etmek, mesleksel eğitim bilimi umumi müdürlüğüne ilişkin olarak o süreçlerin eksiksiz takibini fora etmek ve halk eğitim merkezi üzerinden dahi üretimlerini, kamu tekstil atölyelerini kurarak vatandaşların oraya ilgisini yok etmek. Benzeri zamanda bir işletmeyle birleştirerek oradan çırak kalfa adına köylerimizin çalışabilirliğini sağlamak amma üretilen ürünleri az dışına ihracat buyurmak. Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı olarak bunu tıpkısı tarihi kalın kendisine alıyoruz.”

Çalıştaya, Milli Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer’in birlikte Ankara Valisi Vasip Mecnunca ve Ankara Tecim Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın da katılım sağladı. Çalıştay, Icra Vekili Özer konuşmasının arkası sıra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle akıbet buldu. – ANKARA

Share: