Yunanistan sınır önlemlerini artırıyor

Yunanistan, ülkeye yasa dışı biçimde girmeye müteharrik göçmenlerin sayısındaki artma nedeniyle Türkiye sınırındaki önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Meriç Nehri üzerindeki polat çit 220 kilometreye uzatılacak.Yunanistan, son dönemde Türkiye’den ülkeye girmeye etkin göçmenlerin sayısının artması dolayısıyla eksen önlemlerini artırmayı planlıyor. Başvekil Kiryakos Mitsotakis başkanlığında toplanan Dışişleri ve Savunma Konseyi’nin aldığı karara göre, Meriç Nehri üzerindeki tahminî 40 kilometrelik çelik barı uzatılarak 220 kilometreye çıkartılacak.

Palikarya azamet radyosu, buna mülhak yerine çizi güvenliğinin ekleme personel ve yıpranmamış elektronik müşahede araçlarıyla güçlendirilmesinin planlandığını aktardı. Yıpranmamış tedbir paketine göre, Veli Denizi’nin doğusunda Türkiye sınırını arama eden sahil asayiş amacıyla dahi yıpranmamış devriye botları ve uçakları realizasyon edilecek.

Yasa dışı izansız itmeler

Yunan düzenlilik güçleri serencam haftalarda ülkeye girmeye adım edenlerin sayısında sarih aynı artma gözlemlendiğini aktardı. Palikarya Ant1 kanalına mütekellim Vatandaşı Dulda Bakanı Takis Theodorikakos, yalnızca Ağustos kocaoğlan içre şimdiye büyüklüğünde 25 bin kişinin Yunanistan-Türkiye sınırı üzerinden yasa dışı biçimde ülkeye girmeye çalıştığını söyledi.

Atina, göçmenlerin kara ve deniz vasıtasıyla Yunanistan’a yasa dışı girişlerini sert biçimde engelliyor. İnsani yardım örgütleri, göçmenlere sığınma başvurusunda bulunma imkanı tanımayan bu yasa dışı vurdumduymaz itmeleri (Push-Backs) eleştiriyor. Atina ise, göçmenleri Yunan tarafına akıllıcasına ittiğini tez ettiği Ankara’yı suçluyor ve göçmenlerin Türk asayiş güçleri vasıtasıyla sınırı geçmeye zorlandıklarını söylediğini sav ediyor.

Avrupa Çizgi ve Yaka Güvenliği Ajansı’nın (Frontex) Yunanistan’ın Veli’üstelik sığınmacılara müteveccih gayrikanuni geri sevk uygulamalarını görmezden gelerek canlı arkalama sağladığı suçlamalarının Avrupa Birliği’nin bilinmedik raporunda teslim edildiği ortaya çıkmıştı. Temmuz ayında kamuoyuna sızan rapor, Frontex’in, Yunan periferi güvenliğinin hoşgörüsüz itme uygulamalarını bilinçli namına görmezden geldiği, hassaten 2020 Ağustos ayındaki ayrımsız vakada 30 sığınmacının Türk karasularına akla yatkın itilmesini filme alan Frontex’e ilgili uçağın, karışmak yerine “tanık” konumuna düşmemek üzere Ege’de bulunduğu bölgeden çekildiğini ortaya koymuştu.

Share: