BES bakir reformlarla henüz avantajlı ve esnek kuzuluk geliyor

Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Bakı Kurumu’nca (SEDDK), Ferdî Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, hem katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devamlılığını sağlayacak hem dahi sisteme yeni girişleri motivasyon edecek önemli yeniliklerin getirildiği bildirildi.

SEDDK’den yapılan açıklamaya göre, 4632 sayılı Ferdî Tekaütlük Artırım ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan tebeddülat TBMM’dahi kabul edildi.

bahis konusu Kanun’un revize edilmesiyle hem katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak hem de sisteme kullanılmamış girişleri heveslendirme edecek şanlı yenilikler getirildi.

2003 yılında uygulanmaya başlanan ve 2013 yılında getirilen azamet katkısı uygulaması ile alay malay cazibesi küsurat BES, 2021 yılı böylelikle, 13,3 milyon katılımcıya ve yaklaşık 250 bilyon fon büyüklüğüne ulaştı.

Unvanında “paydaşlık” ibaresi güzeşte faizsiz fonların üstelik tercih edilebildiği sistemde, bu soy fonların oranı de yüzde 23’e kazanmış durumda bulunuyor. Bu kapsamda BES, Türkiye’dahi tabana yayılan oylumlu benzeri artırım uzlaştırıcı ve kamu emeklilik sisteminin tamamlayıcısı olmaya devam ediyor.

Vatandaşların evvel günden beri şişman sargı gösterdiği BES, 19’uncu yılına bakir uygulamalarla giriyor. Sistemin geliştirilmesi ve daha geniş elçi kitlelerine ulaşabilmesi üzere SEDDK marifetiyle değişik paydaşlarla gelişigüzel düzelti niteliğinde yıpranmamış projeler hayata geçiriliyor.

Heybet katkısı oranının yüzde 30’a yükseltilmesi

BES’e girişin teşvik edilmesine müteveccih ise 3 yetişkin teceddüt geliyor. Yeni Yasa düzenlemesi neticesinde, tamam BES katılımcılarını sevindiren sunma mefret yeniliklerin başında çap katkısı oranının yüzde 25’deri yüzdelik 30’a yükseltilmesi geliyor.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hem bulunan katılımcıların hem bile sisteme yeni girecek katılımcıların ödeyeceği yardım payları yüzdelik 25 yerine yüzdelik 30’luk celal katkısından faydalanmaya başlayacak. Sonunda, devletin BES’e verdiği bindi tıpkı posta henüz vurgulanmış oldu.

Almanak heybet katkısı limitini aşan ulama payları için müteakip yıllarda ihtişam katkısı alınabilecek
Katılımcıların bir takvim yılı içinde brüt minimum sevap tutarının almanak toplamına kadar yaptığı ödemeler ihtişam katkısı alabiliyor. 2022 yılı için brüt asgari sevap tutarının yıllık toplamı 60 bin 48 TL olduğu amacıyla bu tutarı aşan ödemeler cesamet katkısı alamıyordu.

Getirilen bakir düzenleme ile gelişigüzel, daha çok bu katılımcılar ödeyecekleri ulama paylarının yıllık brüt minimal ücreti aşan kısmı üzere de izleme fail yıllarda büyüklük katkısı alabilecek.

Bu sayede, katılımcıların çap katkısından müstefit olmak için birikimlerini yıllara bölüp erteleyerek yatırmasına lazım kalmıyor ve sisteme şişman ödeme yapmanın cazibesi artırılıyor.

45 yaşından erkân de temenni etmesi halinde OKS’ye girebilecek

Yeni Yasa değişikliği ile getirilen muhteşem yeniliklerden tıpkısı ötekisi ise Tabiatıyla Katılma Sistemi’ne (OKS) akmak istemesine rağmen giremeyen çalışanları ilgilendiriyor.

Eski mevzuata bakarak, 45 yaşını aşan ve OKS’ye dahil sıfır çalışanlar öz rızalarıyla üstelik sisteme giremiyordu. Çalışanlardan mevrut ciddi talep ile bu kısıtlılık kaldırılarak, 45 yaşını aşan çalışanların üstelik arzu etmeleri halinde, OKS’ye katılmalarına olanak tanınıyor.

Böylelikle, gözyaşı kısıtlaması olmaksızın kamu çalışanlar, otomatik iştirak sisteminin avantajlarından faydalanabilecek.

Kısmen ödeme alma imkanı ile delege akça ihtiyacını sistemden çıkmadan karşılayabilecek
Katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak 2 şanlı teceddüt da kısmi ödeme alma ve temlik imkanlarının getirilmesi oldu.

Katılımcıların eğitim, evlilik, hane alımı kabil hayatın muhteşem aşamalarında oluşan akça ihtiyaçları nedeniyle sistemden mecburen depar yaptıkları ve tasarruflarını bu ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda kullandıkları gözlemlendi.

Aplikasyon detayları SEDDK eliyle belirlenecek olan bakir düzenlemeye bakarak, katılımcılar akçe ihtiyacını eğlemek için sistemden geçmek zorunda kalmadan birikiminin yüzdelik 50’döş büyüklüğünde olan tutarı çekebilme imkanına eş olacak.

Bu sayede, katılımcıların sistemden mecburen erken çıkarak mağduriyet yaşamalarını önleyecek benzeri uygulama devreye sokulmuş olacak. Bu katılımcılara, ayrıca belli şartlar dahilinde, alacakları birikimin yüzdelik 25’ine kadar hesabındaki azamet katkısı üstelik verilebilecek.

Böylelikle, 18 yaşından küçüklerin üstelik sisteme dahil olabileceğine dayalı 2021 yılı içre hayata geçirilen tensikat ile birlikte BES, katılımcıların mülk süresince hayatlarının rastgele aşamasındaki birikim ihtiyacını karşılayan tıpkısı sisteme dönüşüyor.

BES birikimlerinin temlik edilebilmesi imkanı

Katılımcıların, ivedili nakit ihtiyaçları amacıyla BES sözleşmelerini ağız ağıza sonlandırması ve umum haklarını kaybetmesinden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kendisine getirilen tıpkısı ayrıksı cesim aplikasyon ise BES sözleşmelerinden kaynaklı alacağın temlik edilmesi vasıtasıyla bankalara güvence yerine gösterilebilmesine olanak tanınması oluyor.

Bu uygulama ile SEDDK yoluyla detayları belirlenecek standart süreçler ve bankalar ile emeklilik şirketleri ortada kurulacak bütünleşme yardımıyla, avantajlı koşullarla ve acul bire bir şekilde BES sözleşmelerinden ayrılmaksızın kişilerin makul koşullarla finansmana erişebilmesine imkan sağlanmış olacak.

Kısmen ifa alma imkanı ile BES sözleşmelerine ilişkin temlik imkanı getiren uygulamaların, detayları ve aplikasyon şekli kısa sürede SEDDK yoluyla alt düzenlemelerle belirlenecek.

Ayrıksı ülke uygulamalarına nazaran çokça henüz avantajlı ve esnek ayrımsız tekaütlük sistemi olan BES, ayrımsız zamanda vatandaşlara emekliliğin yanında hayatlarının seçme dönemindeki deneyim ihtiyaçlarını karşılayacak ayrımsız tasarruf havuzuna dönüşüyor.

BES teklifinin önce kısmı Genel Kurul’üstelik kabul edildi

 

BES’te cesamet katkısı yüzdelik 30’a yükseliyor

 

Share: