Yargıtay’dan misil karar! Rakip firma için çekilme eden çalışana ödence yok

Tekmil dört senedir çalıştığı işyerinde, resmi izin günleri ve aşkın düzentileme ücretlerini alamadığını öne süren iştirakçi, çekilme edip, ertesi ahit ayrımsız sektörde etkin başka ayrımsız fabrikada mesaiye başladı. Alacakları üzere bozuk işyerinden eli abes dönen işçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı işçi; çalışması süresince fazla mesai yaptığını, yıllık izinlerini kullanmadığını, ulusal söz umumi dinlence günlerinde da çalışmaya devam ettiğini fakat türe ettiği ücretlerin ödenmediğini, hareket akdinin ise haksız aynı şekilde sonlandırıldığını sav ederek bir bölük işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini temenni etti.

PATRON DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı çalıştıran ise davacının minimal ücretle çalıştığını, başka tıpkı işyerinde hareket bulması dolayısıyla incizap ederek zat isteği ile işten ayrıldığını, argüman ettiği kabilinden aşkın say yapmadığını savunarak davanın reddini istedi.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Mahkeme; davacının hisse senedi akdinin müddeialeyh çalıştıran marifetiyle nahak yere nedenle feshedildiği akseptans edilerek davacının kıdem ve bildirim ödencesi ile almanak izin alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla say, hafta tatili ve ulusal saraka umumi tatil ücreti taleplerinin reddine değişmeyen verdi. Kararı gelişigüzel iki canip avukatı dahi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Ülfet Dairesi girdi.

İSTİFA EDENE KEDER HABER

Emsal nitelikte karara imza atan Daire, kenti isteğiyle çekilme eden işçiye kıdem ve bildirim ödencesi ödenmemesi gerektiğine hükmettti. Kararda şöyle denildi: “Davacı, sorun dilekçesinde gelişim akdinin nasıl sona erdiğine ilgili ayrımsız izah yapmamış, müddeialeyh ise davacının apayrı yerde aksiyon bulduğu amacıyla işi kişi isteğiyle bıraktığını savunmuştur. Dosya arasında mevcut bakım döküm cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi sona aziz davacının ayrımsız aktarılma bilahare sevgili dışı eksantrik bire bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü, ayrıca gene dosya içinde kâin Sosyal Asayiş Kurumu işten firak bildirgesinde davacının işten depar nedeninin Kod 3 ( işçinin hisse senedi akdini rast hastalık olmadan feshi – istifa) namına gösterildiği anlaşılmakla davacının işi öz isteğiyle bıraktığının kabulü ile kıdem ve bildirim ödencesi taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi yanlış olup tağyir nedenidir.”Share: