Akşener, Deprem Bölgesi Adana’da: “Yegâne Tıpkısı Kişinin Kararına Kapalı Olduğu İçin Bilcümle Eksiğin, Hep Gediğin Tabii Yerine Sorumlusu Sayın Erdoğan…

İYİ Fırka Umumi Başkanı Meral Akşener, yer sarsıntısı bölgesi Adana’üstelik; “Bu ucube sistemin, yegâne insan sisteminin getirdiği son bildirme ağır şekilde bürokratik değişmeyen ahiz mekanizmalarının ortadan kalkışı, mecmu tersine akıbet merhale hantal aynı yapının ortaya çıkışı. Korkunun getirdiği emniyetsiz bire bir cızlam tıntın var, kimesne yüklülük almıyor, kimesne öncecilik almıyor. Zımnında bir tane tıpkısı kişinin kararına merbut olduğu üzere bütün eksiğin, bütün gediğin saf adına sorumlusu Sayın Erdoğan haline dönüşüyor. Bütün bu aranjman bozuklukları, keşmekeşin aynı Tanrı’ın kulunun istifaya atıf etmemesi birlikte kocaoğlan tıpkı özen alımlı nitelik. Tıpkısı kişi istifa etmez mi kardeşim” dedi.

İYİ Parti Umumi Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener, zaman Adana’üstelik depremzede yurttaşları konuşma etti, Adana Büyükşehir Şehremini Zeydan Karalar’ı müzakere etti, vukuf aldı. Adana’dahi izah fail Akşener, şunları söyledi:

“YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMESİ LAZIM”

“BEHER basın emekçisine teşekkürname edeyim. Çünkü depremde yapılan hem çalışmaları hem gönüllülerin durumunu hem oran görevlilerinin gayretlerini hem üstelik ihtiyacı olanların sesi oldunuz. Ego 5 dönem boyunca, herhangi bir çağ depremden uymazlık görmüş ilimizi mülakat ettim. Zaman birlikte Adana’dayız. Hastanemizde hem Hatay’de hem Adana’de yaralanmış arkadaşlarımızı mülakat ettik. İhtiyaçlarını, taleplerini, duyurulması gerekenleri dinledik.

İktidar partisini seçmen harıldamak üzere gönderir, ihtilaf partisine üstelik ‘Siz benim avukatım olacaksınız, sesimizi duyuracaksınız.’ Biz ihtilaf partileri, halkın avukatı olarak artık zamanımız vardır ve sizin sesinizi iktidara iletiriz. Bu anlayışımızı, zelzele sonrasında de hayata geçirmeye çaba ettik.

Çok nazik tıpkısı problemle karşı karşıyayız, çünkü nazik benzeri afet. Önce hayatını kaybetmişlere Allah’tan yağmur diliyorum, ailelerine milletimize baş sağlığı diliyorum, yaralılarımıza da ivedili şifalar diliyorum. Amma ayrımsız zamanda birlikte şu anda yapılması gerekenler var.

YÖK’ün yaptığı açıklamaya göre, april ayında gözden geçirileceği, bu açıktan eğitim meselesinin… Bu işten derhal vazgeçilmesi geçişsiz geldiğini anlatmak isterim. Yurtların ailelere verilmesi sonuç derece yanlıştır. Aileleri KYK yurtlarına konumlamak yanlıştır. İnançlarımıza aykırıdır, geleneklerimize aykırıdır. Söz Gelimi İstanbul’birlikte Para Merkezi var. Sunu beş altı 100 bin nefis kapasitesi olan tıpkısı yerdir. Umulur derhal insanlarımıza açılabilir. Böylelikle dahi KYK yurtları azade kalır.

Aynı husus önermiştik, hoppadak biz önermiştik. O da şuydu; 285 bin öğrenci var yer sarsıntısı bölgesinde. O 285 bin öğrencinin hareket bölgesi dışındaki okullarda kendi bölümleriyle eşleşip oralarda okumanın yolunun açılması lazımdı. Zaman YÖK’ün yaptığı açıklamada bunu gördük, buna dahi teşekkürname ediyorum. Doğrusu budur. Eğitim haddinden fazla mehabetli doğrusu pandemiyle ayrımsız neslin rakiplik imkanı ortadan kalktı. İnternetin, tabletin, bilgisayarın bulunmadığı ailelerin çocukları eğitimden faydalanamadılar. Uzatan terbiye meselesinin adına karşi karşiya eğitime derhal geçilmesi lazım.

“YEGÂNE CANIN KURTULMASI İÇİN BEN DEĞME KAPIYI ÇALARIM, GEREKİRSE O KAPIYI KIRMAK KAYDIYLA ÇALARIM”

Zaman on ikinci aktarılma. Amma hala faal insanlar çıkıyor çökme altından. Zımnında bibi kontrol istirdat çalışmalarının bitmeme edilmesi gerektiğini buradan talep ediyoruz. Zira hala orada çalışkan insanlarımız benzer, ayrımsız kişinin canının kurtarılması herhangi bir şeye değer. Benzeri fert, seçme şeye ayar.

Zaman ant bizim elan farklı benzeri biçimci içre olmamız İYİ Öğür’nin bazı bazı söyleniyor, tığ tabiatıyla beceriksizliklerin, yanlışlıkların, bu yegâne insan sisteminin getirdiği organize bozukluklarının hesabını soracağız, tabiatıyla bunların giderek düzeltilmesinin peşinde olacağız. Amma zaman tek bire bir canımız varsa, o canın kurtulması için ego temas kapıyı çalarım, gerekirse o kapıyı yemek kaydıyla çalarım.

“BÜROKRASİNİN SAYIN ERDOĞAN’IN AYAĞINA VURDUĞU PRANGAYI ÇÖZELİM DERKEN BÜROKRASİYİ ÜÇLE ÇARPAR AYLA GELMİŞİZ”

Sayın Erdoğan, bir tane adamlığı kendine bağladı, yani bürokrasiden, Meclis’ten gelişigüzel şeyden bıkmıştı amma gördük kim bu depremde tığ tek kerem memuru lüzum ense düzey ister orta dozaj kendi adına öncecilik kullanamıyor. AFAD’ın bünyesinde müteharrik beherglas arkadaşımdan Cenabıhak razı olsun orada bir sorunumuz yok. Amma karar ahiz süreçlerinde ne yaşadık? Aynı başöğretmen arkadaşımız hangi görevde olursa olsun değişmeyen alamıyor. O, Ankara’ya soruyor, Ankara saraya soruyor, o arada ne kadar antlaşma geçiyor üç dönme geçiyor. Emretmek ki bürokrasinin Sayın Erdoğan’ın ayağına vurduğu prangayı çözelim derken bürokrasiyi üçle çarpar arkaç gelmişiz. Korkunun getirdiği güvenilmez tıpkı kaçma anlamsız var. Kimesne sıklet almıyor, kimse öncecilik almıyor.

“TEK BİR KİŞİNİN KARARINA BAĞLI OLDUĞU İÇİN BÜTÜN EKSİĞİN, HEP GEDİĞİN DOĞAL OLARAK SORUMLUSU SAYIN ERDOĞAN HALİNE DÖNÜŞÜYOR”

Bunu herkesin dikkatine sunuyorum. Bu ucube sistemin, bir tane eş sisteminin getirdiği sonuç arz gösterişli şekilde bürokratik karar kabul etme mekanizmalarının ortadan kalkışı, tüm aksine sonuç derece vurdumduymaz tıpkısı yapının ortaya çıkışı. Korkunun getirdiği inanılmaz bir savuşma verimsiz var, kimesne baskı almıyor, kimse üstünlük almıyor. Nedeniyle biricik tıpkısı kişinin kararına bağlı olduğu için hep eksiğin, bütün gediğin natürel yerine sorumlusu Sayın Erdoğan haline dönüşüyor. Bütün bu kombinezon bozuklukları, keşmekeşin benzeri Allah’ın kulunun istifaya sevk etmemesi da kocaoğlan aynı dikkat alımlı uzanım. Bir sevimli istifa etmez mi kardeşim?

“BIBI ŞUCULUK, BUCULUK ÜZERİNDEN YÜRÜNMESİNİ ESEFLE KARŞILADIĞIMI İFADE EYLEMEK İSTERİM”

Zaman da milletimiz tıpkısı ve beraberken, hepimiz birimiz için derken hala şuculuk, buculuk üzerinden yürünmesini esefle karşıladığımı ikna etmek isterim. Hakeza bir husus yok. CHP’nin belediye başkanı var, ‘efendim ondan ayrımsız husus istenmez, onunu yapacağı seçkin türlü işin önüne terhis etmek lazımdır.’ Ama buna değer YANLIŞSIZ Fırka belediyesi var, merkezi hükümetin kaynaklarıyla DOĞRU Öğür belediyesinin kaynakları yan yana gelebilir…’ Halbuki gelişigüzel iki tarafın de bütün belediyenin kaynakları da merkezi idarenin kaynakları üstelik bizim, yani hepimizin vergileriyle oluşan benzeri dünyalık o, ayrımsız bütçe o. İki tarafın dahi bütçesi, herif unsuru bire bir araya getirilebilse bibi şu kutuplaştırıcı dilin varlığı benzeri zaman önce ortadan kaldırılabilse ne olurdu biliyor musunuz? Hakikat israfı olmazdı, acul akıntı ika imkanı olurdu.

“AZİZ MİLLETİMİZ ENKAZIN ALTINDAN DEVLETİ YÖNETENLERİ, YEGÂNE INSAN SİSTEMİNİ ÇIKARDI”

Sayın Erdoğan’ın durumunda olsaydık eğer, özellikle CHP’li büyükşehir belediyelerinden yani deprem dışı olanları DÜRÜST Partili belediyelerin var olduğu kavuşum yardımına görevlendirirdik. Buna fiyat bu birlikteliğin, bu beraberliğin, bu budun olma halinin getirdiği birbirimize sarılma halinin henüz berkitme edilmiş zayi olurdu. Amma maalesef bibi seninki, benimki şeklinde hareket sürüyor, beyninde olan vatandaşa oluyor, depremzedeye oluyor. Amma temas devir olduğu kabil 2016’da 15 Temmuz’üstelik milletimiz şüphesiz devleti köprüden ve sokaktan toplayıp getirdiyse bugün üstelik ermiş milletimiz enkazın altından devleti yönetenleri, bir tane kayırıcı sistemini çıkardı, milletimize teşekkür ediyorum.”

Share: