Antalya Ticaret Borsası teşrinisani kocaoğlan çözme endeksini açıkladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), teşrinisani ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Sonuç Endeksi’ni açıkladı. Son Teşrin ayında domates cirim endeksi maaş yüzde 114,84, değer endeksi ise yüzdelik 26,61 arttı. Sebze miktar endeksi yüzdelik 84,57, değer endeksi ise yüzde 17,31 arttı. Yemiş tutar endeksi yüzdelik 0,77 azalırken, değer endeksi yüzdelik 11,48 arttı.

ATB’nin açıkladığı kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Ürün Endeksi’ne göre son teşrin ayında domates tutar endeksi yıllık yüzdelik 23,65 azalırken, fiyat endeksi yüzdelik 317,69 arttı. Göveri miktar endeksi yüzde 16,32 azalırken, bedel endeksi yüzde 179,97 arttı. Sonuç cirim endeksi yüzde 23,04 azalırken, bedel endeksi yüzde 136,90 arttı.

Antalya hallerinde muamelat gören domates, sebze ve meyvelerin iş tutar ve fiyatlarıyla ilişkin endeks değerleri, 2022 Kasım ayında bire bir eski taban bakarak ve geçen yılın tıpkısı ayına göre değişim gösterdi. Son Teşrin ayı endeksleri miktarda bir esbak aya göre (maaş) domateste yüzde 114,84, sebzede yüzdelik 84,57 ve meyvede ise yüzde 0,77 arttı. Cirim endeksleri sabık yılın aynı ayına bakarak (almanak) domateste yüzde 23,65, sebzede yüzde 16,32 ve meyvede ise yüzde 23,04 azaldı.

Kasım ayında endekslerdeki yıllık değişimler miktarda domates ve sebze amacıyla sonuç 7 yılın ortalamalarında, meyvede ise son 7 yılın bildirme çokça düştüğü oranda gerçekleşti.

Serencam 7 yılın rekoru

Yıllık bedel endekslerindeki değişimler domates, sebze ve semere amacıyla 7 yılın rekoru olarak yansıdı. Kasım ayında domates değer endeksindeki yıllık değiş yüzdelik 317,69 kendisine gerçekleşirken, miktardaki yüzdelik 23,65’lik azalış fiyattaki bu rekor artışın temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim da rekor düzeyle yüzde 179,97 olarak yansıdı. Sebzenin almanak miktar endeksinin yüzdelik 16,32 azalması, bu rekor değer artışında oylumlu görk oynadı. Sonuç fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzdelik 136,90 ile rekor düzeyde gerçekleşirken, meyvedeki almanak işlem miktar azalışının yüzdelik -23,04 olması bu artışta majör fiyaka oynadı.

Son Teşrin ayında tutar ve kıymet endekslerindeki aylık değişimler, domates üzere sonuç 4 yılın miktarda ve fiyatta sayı farkı üzerinde seyretti. Bir önceki taban bakarak aylık domates prosedür miktar endeksi teşrinisani ayında yüzde 114,84’lük artış göstermesine rağmen, prosedür değer endeksi aylık yüzde 26,61’lik çoğalma gösterdi. Tıpkı esbak aya göre aylık sebze prosedür cirim endeksi teşrinisani ayında yüzde 84,57 artış gösterirken, muamelat denk endeksi aylık yüzdelik 17,31’lik artış gösterdi. Son dört yılın kasım ayları dikkate alındığında sebze tutar ve fiyat endekslerindeki mahiye değişimler averaj civarında gerçekleşti.

Ayrımsız geçmiş taban göre maaş semere işlem miktar endeksi kasım ayında yüzdelik 0,77 artış gösterirken, işlem karşılık endeksi ise yüzdelik 11,48 arttı. Serencam dört yılın son teşrin ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve hacim endeksinde sayı farkı ve değer endeksinde ise rekor çoğalma namına gerçekleşti. – ANTALYA

Share: