Birleşik Kamu-İş’ten Ankara’da Protesto: “Akp İktidarının 2023 Bütçesi Emekçiler İçin Açlık ve Yoksulluğu Dayatmaktadır”

Bir Amme İş Konfederasyonu üyeleri, TBMM Umumi Kurulu’nda görüşülen 2023 bütçesini Ankara Budun Meydanı’nda ihtarname etti. Mürekkep Kamu İş Konfederasyonu Ankara İl Başkanı Doğan Dağdelen, “AKP iktidarının 2023 bütçesi emekçiler üzere kıtlık ve yoksulluğu dayatmaktadır. Mürekkep Kamu-İş Konfederasyonu yerine; toplumdan yana sıfır tıpkı bütçeyi akseptans etmiyoruz. Emekçiler, emekliler ve amme çalışanları namına sefalet oranlarındaki maaşlarla üç haneli rakamları aşan enflasyonla mücadele etmeyi kabul etmiyoruz” dedi.

Müttehit Kamu İş Konfederasyonu üyeleri, zaman TBMM Umumi Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 2023 bütçesini Ankara Budun Meydanı’nda protesto etti. Müttehit Kamu İş Konfederasyonu namına Ankara İl Başkanı Doğan Dağdelen’in şu açıklamayı yaptı:

“ZENGİNİN PARASINI HIMAYE ÇABALARI İLE YURTTAŞLARA AYIRILAN BÜTÇE PAYI GÜNDEN GÜNE ERİMEKTEDİR”

“AKP iktidarının amme kurumlarını tasfiye ettiği, özelleştirmelerin hep bakım kollarına yayıldığı ve emniyetli yatırım sistemi ile zenginin parasını himaye çabaları ile yurttaşlara ayırılan bütçe payı gün günden erimektedir.

Bugün tehlikeli alacak yükleri altında ve faziletli pahalılık oranları ile günden güne yoksullaşan yurttaşlar bütçenin gelirlerinin yüzde 84’ünü vergileri ile karşılamaktadır. Bu vergilerin yüzde 65’i direkt göz ile gelirlerimizden karşılanırken yüzde 35’i ise toplumun geneline yayılarak dolaylı yoldan hizmet ve tüketimden karşılanmaktadır.

“ÜLKEMİZDE EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞMEKTE, YURTTAŞLARIN HAYAT ŞARTLARI ZORLAŞMAKTADIR”

Düzey korumalı tevdiat faizleri ile parası olanın parasını korumaya müteharrik AKP iktidarı bu yükü vergilerin yüzde 8’ini kırat korumalı mevduat faizine aktarmıştır. Bunun yanında kalkınmanın ve ilerlemenin genişlik temel kalemi olan ekincilik üretimine 54 milyar liralık ayırırken, bütçeden 565 bilyon teklik getiri giderine aktarılmaktadır.

2022 sonunda 180 bilyon 852 milyon teklik olması beklenen Merkezi Dümen Bütçesi’nden ödenen faiz giderlerinin 2023 yılında 239 bilyon 800 milyon teklik olması beklenmektedir. Ülkemizde konuşu kriz derinleşmekte, yurttaşların hayat şartları zorlaşmaktadır. Yurttaşlar; hesaplı krizi çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı bütün noktalarda bati şekilde hissetmektedir. Kazançlı krizin her geçen bölüm ağırlaştığı koşullarda AKP iktidarı yemeden içmeden krizi izlemekle yetinmektedir. Iktisadi krizin sorumluluğunu stokçulara, marketlere, muhalefete ve dış güçlere yüklemekte, kavisli politikalarının bedelini ise yurttaşlara ızdırap tıpkısı şekilde ödetmektedir.

“SİYASAL İKTİDARIN BİTMEZ ZEVALSIZ KATMERLI HEVESİNİN BEDELİNİ BU ÜLKENİN ÇORAK YURTTAŞLARI ÖDEMEKTEDİR”

2023 bütçesinde bakanlıkların müfrit harcamalarına mahiyet ayrılmakta ve aslan payı Saray’a verilmektedir. 2023 bütçesinde emekliler, işçiler, aileler, füru, kamu çalışanları bulunmamaktadır. AKP 2023 seçimlerinde mehabet hazinesini kullanarak seçim harcamalarını yabansı yükseltecektir. Seçme harcamalarının yükünü emekçilerden kesmeye çalışmasını görmezden gelmiyoruz. Bütçe açıklarını kamunun konusunda artırım, yurttaşların sırtına kazanç yerine yüklemesini da akseptans etmiyoruz

Siyasal iktidarın, savurganlığının ve bitmez bitmeyen müfrit hevesinin bedelini bu ülkenin bakimsiz yurttaşları ve kamu emekçileri ödemektedir. 2023 bütçesi krizi fırsata çevirenlerin karını artırmaya yöneliktir. Yurttaşımızın mutfağındaki anne besin maddelerini karşılamasını değil kıtlık ve yoksullukla boğuşmasını hızlandırmaya yöneliktir.

Toplumun tekmil kesimlerini oluşturan iştirakçi, işyar, zor, esnaf ve emeğiyle geçinenlerin kuma talebi 2023 bütçesinden tam payı almak, umum zamların et kafalı çekilmesi ve maaşların insanca hanay yaşayabilecek bir seviyesine getirilmesidir. 2023 bütçesi yüksek enflasyon oranlarına merhem olacak şekilde düzenlenmeli, toplumun cemi kesimlerinden STK’larla eş akım edilerek yurttaşların sorunlarına yönelik hazırlanmalıdır.

İktidarın toplumun çıkarlarını değil seçim yatırımlarını ve sınıfsal çıkarlarını gözetecek bu bütçe görüşmelerinde yurttaşlardan yana ayrımsız kurum sergileneceğinden yana hiçbir yapışkan yoktur.

“AKP İKTİDARININ 2023 BÜTÇESİ EMEKÇİLER İÇİN AÇLIK VE YOKSULLUĞU DAYATMAKTADIR”

AKP iktidarının 2023 bütçesi emekçiler için açlık ve yoksulluğu dayatmaktadır. Müttehit Amme-İş Konfederasyonu namına; toplumdan yana olmayan bire bir bütçeyi kabul etmiyoruz. Emekçiler, emekliler ve kamu çalışanları namına yoksulluk oranlarındaki maaşlarla üç haneli rakamları aşan enflasyonla savaşım etmeyi kabul etmiyoruz.

AKP iktidarının yıllardır zenginlere ve yandaşlara ayırdığı bütçeleri akseptans etmiyoruz. Sermayenin çıkarlarını gözettiği amele yurttaşlarımızı ise rastgele geçen dönüş açlığa teslim edecek benzeri bütçeyi akseptans etmiyoruz. Amme çalışanlarının sorunlarını görmezden gelindiği, hareketlilik doğalgaz, göz ve gıda gibi hayati maliyetlerde yaşanan alışılmamış bedel artışlarına hal üretmeyecek tıpkısı bütçeyi akseptans etmiyoruz.

“AKP İKTİDARININ YILLARDIR BİZLERE DAYATTIĞI BÜTÇELERİ AKSEPTANS ETMİYORUZ. AKSİ HALDE BUNUN HESABI SANDIKTA SORULACAKTIR”

Zat yurttaşları işe gidecekleri kere masraflarını pekâlâ karşılayacağını düşünürken, AKP iktidarının alışılmadık tehlikeli hayatlarını akçalanmış edeceği bire bir bütçeyi akseptans etmiyoruz. Zat itibarlarından kişi şatafatlarından artırım yapıp yurttaşların dirim hakkını gözetecek, yurttaşların refahına yönelik tıpkısı bütçe istiyoruz.

Gelirlerimizden ve tüketimlerimizden kesilen vergilerle bizleri gün günden fakirleştirirken devletin kaynaklarını intihap giderleri için ve yandaşa aktarılmasını asla akseptans etmiyoruz.  Emekten emekçiden yana aynı bütçe istiyoruz. Üretimden, tarımdan, ilerlemekten yana bir bütçe istiyoruz. Devletin kaynaklarının devletin yurttaşlarının yararına kullanıldığı ayrımsız bütçe istiyoruz. AKP iktidarının yıllardır bizlere dayattığı bütçeleri akseptans etmiyoruz. Zıt halde bunun hesabı sandıkta sorulacaktır.”

Share: