Kalaba haberleri… Gamze Akkuş İlgezdi: L Muayenehane Hekimliğine Nazik Bire Bir Darbe Vuran Bu Yönetmeliğin Aynı Zaman Geçmiş İptal Edilmesi Gerekmektedir

CHP Genel Komutan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile ilgili “Bu yönetmelikle, hekimlerimizin mesleğini bağımsız kendisine icra etmesi engellenmiştir. Sağlık Bakanlığı bu yönetmeliğe neden gerekseme duyuyor? Unuttuğunuz tıpkı molekül var kim hekimden köle olanaksız. Zira hekim veri insanıdır ve insana bakım ayar; iktidarlara, bakanlara, hastane patronlarına değil. Muayenehane hekimliğine şişman aynı çarpış vuran bu yönetmeliğin bire bir dakika evvel halel edilmesi gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Komutan Apotr ve İstanbul Mebus Gamze Atmaca İlgezdi, 6 Ekim’bile Resmi Gazete’üstelik yayınlanan Hususi Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişikliklerle ait açıklama yaptı. Atmaca İlgezdi, konuyla ilişkin bugün yaptığı yazılmış açıklamada, yönetmelik ile hekimlerin muayenehanesinde bakım sunmasının sınırlandırıldığını belirtti. Akkuş İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“HEKİM, İNSANA HİZMET VALÖR; İKTİDARLARA, BAKANLARA, ŞIFAHANE PATRONLARINA DEĞİL!”

“Bu yönetmelikle, hekimlerimizin mesleğini müstakil adına icra etmesi engellenmiştir. Hekimlerin mesleklerini serbest kendisine icra edebilmeleri bozukluk engellenmek isteniyor? Sağlık Bakanlığı bu yönetmeliğe illet gerekseme duyuyor? Afiyet sektörünü bitirdiğiniz böylesi tıpkısı dönemde, hekimlerimizi kontrol altında ağrımak, disipline emreylemek ve köleleştirmek istediğinizin farkındayız. Unuttuğunuz aynı madde var ki hekimden köle olmaz. Çünkü hekim bilgi insanıdır ve insana hizmet ölçü; iktidarlara, bakanlara, şifahane patronlarına değil!

“SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÖZEL HASTANELER; KENDİLERİNİN BELİRLEDİĞİ KOŞULLARDA ÇALIŞABİLECEK HEKİMLER İSTEMEKTEDİR”

Bu aranjman ile şurası anlıyoruz; Keyif Bakanlığı, hekimlerimizin mesleğini bağımsız milletvekili tıpkısı şekilde yürütme etmesini istememektedir. Afiyet Bakanlığı ve özel hastaneler; kendilerinin belirlediği koşullarda çalışabilecek hekimler istemektedir. Oysa özel müteharrik hekimlerin mesleğini serbestçe icra edebilmesi bir haktır. Kullanılmamış düzenleme ile tetkik hekimlerinin, hastalarını hususi şifahane ve tababet merkezinde otama edebilmesi için o sayrılarevi ile yıllık konvansiyon yapması şartı getirilmiştir. Uyuşma yapabilmesi üzere bile ilgilendiren branşta gereksiz uzman hekim kadrosu olması gerektiği düzenlenmiştir. Kol boşluğu yoksa sayrılarevi, bilirkişi hekimlerin branş grup sayısının yüzde 15’i kadar uzman hekimle itilaf imzalayabilecek ve o branşın mecmu kol sayısının üçte birinden çok uzman doktor ile sözleşme imzalayamayacaktır. Bu şu zeki geliyor: Türkiye genelinde rastgele hastanede tam miktarda yersiz grup bulunmadığına göre, hastaneler kadro sayısının yüzde 15 oranındaki doktor ile antant yapabilecek ve kesim yapılacak hekim sayısı haddinden fazla sınırlanmış kalacaktır.

“MUAYENEHANE HEKİMLİĞİNE NAZIK BİR ÇARPIŞ VURAN BU YÖNETMELİĞİN BİR DAKIKA GEÇMIŞ İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Hekimlerin mesleklerini azade olarak icra edebilmeleri illet engellenmek isteniyor? Daha önceki yüz kere söylediğimiz kabilinden patika birlikleri, sendikalar, eksperlik derneklerinin fikri alınmadan yapılan bu kök değişiklikler akseptans edilemez. Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Muayenehane hekimliğine nazik ayrımsız çarpış vuran bu yönetmeliğin tıpkısı an önceki halel edilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğe uyulmadığı takdirde hekimlere ve hususi hastanelere para cezası ve arızi cıvıltı durdurma cezaları verilecektir. Bu sebeple daha şimdiden bazı illerden, ilkin planlanmış bazen ameliyatların tağyir edildiğinin haberlerini almaya başladık.

“SAĞLIK HİZMETİ BEDELİNİ TUTKUN KARŞILAYACAK”

Son haftalarda azamet hastanelerinin tatil günlerinde bakım sunması ve hususi muayenehanelerin hizmetlerinin kısıtlanması kabilinden düzenlemelerle, afiyet sistemindeki yapısal mesail çözülemez. Hekimlerimiz, hastalarının tanı ve tedavisini; bakım bedeli rahatsiz yoluyla karşılanmak ve Toplumsal Asayiş Kurumu’ndan rica edilmemek koşuluyla, özel hastanelerde yapabilmesi, tedavi edici hizmetlerle ilgili sorunların çözümüne yardım sağlamaktan uzaktır.”

Share: