Türe Bakanı Bozdağ DÜRÜST Fırka Şefaatli İlçe Müşavere Meclisi Toplantısı’nda konuştu: (2)

Bakan Bozdağ, “Herkesin tercihine makul hayat tarzına çekinmek duyacaksınız”

YOZGAT – Türe Bakanı Bekir Bozdağ, “İnsanların tercihlerine, inanç, din ve vicdan hürriyetine, iş hak ve hürriyetine, eğitim doğruluk ve hürriyetine saygı duymayanların kalkıp biz de özgürlükçüyüz, tığ da demokratız demeleri kebir ayrımsız yalandır. Mademki bari herkesin tercihine makul dirim tarzına tevakki etmek duyacaksınız.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yozgat’ta partisinin Şefaatli İlçe Müşavere Meclis Toplantısına katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada Türkiye’de birçok yasağı kaldırdıklarını hatırlatarak, “ara sıra özgürlükten, başka bambaşka şeylerden bahsediyor insanlar. Türkiye’dahi dayanıklı çok yasakları kaldırdığımız üzere bambaşka da yasakları kaldırmaya devam ettik. ve birçok yasağı kaldırdık. Amma bakın akıbet günlerde Kayseri’üstelik tıpkı fabrikada, askeri bire bir fabrikada biri balkon, buraya başörtülü, çember sakallı, pardösülü olanlar giremez diyerek kendisince alfabe yazıyor. İstanbul’birlikte benzeri okula başörtülü gelen stajyeri bu okula kabul edemeyiz diyen ayrımsız başkası henüz çıkıyor. Ne ant çıkıyor? SELIM Tümen iktidardayken çıkıyor. Şu cürete bak. Biz yasakları kaldırmışız. Tek kimesne eğitim, tedris hakkından mahrum bırakılamaz diyen kanunuesasi hükmüne hayat vermişiz. ‘Hep kanunun önünde eşittir’ ilkesini yekpare hayata geçirmişiz. Rastgele tür amme hizmetlerine girme hakkına, himmet ve anlaşma hürriyetine sahipken anayasamıza bakarak. ve görevin gerektirdiği niteliklerden başka gitmek üzere tek format aranmaz derken birileri kalkıp buradan kendine aheste vehmedip anayasayı üstelik yasalarımızı da ayaklar altına alan, tanımayan adımlar atıyorlar. Deminden yapıyorlar bunu. Tayyip Bey’in Cumhur Reisi olduğu, Topluluk İttifakı’nın nüfuz olduğu dönemde. Cenabıhak esirgeme bir üstelik bunların imkanı olsa ki bilir neler yapacaklar. Bakın buradan çok kemiksiz söylüyorum. Yetişek ve talim hakkının kullanılmasını anayasa ve yasalara uymaz şekilde tek kimse engelleyemez. Çünkü kuvvet veya zılgıt kullanarak ya dahi hukuka karşıt başka tıpkı davranışla devletçe kurulan veya amme kurumlarının verdiği izne dair yerine yürütülen gelişigüzel cins terbiye ve talim faaliyetleridir. Kişinin terbiye ve talim hakkını kullanmasının, eğitim ve tedris kurumlarına ve müştemilatına girmesinin ve orada kalmasını çelmek bizim Ceza Kanunu’muzda 2 yıldan 3-5yıla kadar mapus cezasıyla cezalandırılmaktadır. Benzeri şekilde zorlayış evet da yıldırma kullanarak evet birlikte hukuka ters bambaşka tıpkı davranışla bir kimsenin akide, düşünce yahut kanaatlerinden kaynaklanan hayat tarzına ilgilendiren tercihlerine müdahale fail yahut bunları değiştirmeye zorlayan fiilleri yapmak bile

“On Paralık kimse esas ve yasaların üzerinde değildir”

Tek kimsenin anayasa ve yasaların üstünde olmadığını üstelik rapor eden Icra Vekili Bozdağ, “Demincek benim inancımdan çevre ego esas örtüyorum. evet de inancımdan değil da düşüncemden, kanaatimden belde başımı örtüyorum. Yahut dahi eksantrik ayrımsız sebeple başını örtüyor. Hiç kimse sen başını örtüyorsun diyerek ona ayrımcılık yapamaz. Ayrı ayrımsız pazar çekemez. Hem kamuda hem özel sektörde bu nefret ve ayrımcılık suçunu oluşturur ve ceza kanunu itibarıyla dahi yaptırma tabidir. Tek kimesne esas ve yasaların üzerinde değildir. Ki ki anayasalıyı ve yasaları çiğnerse o devir tamamıyla karşısında anayasayı, yasayı bulur. Bizim dönemimizde bu ilkel anlayışı hayata geçirmek isteyen gündeş yobazlara katiyen derbent verilmedi. daha çok birlikte verilmeyecektir. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Başkalarının yaşam tarzına engelleme etmeyi başkalarının kanaatlerine, inançlarına, düşüncelerine müdahale etmeyi çağcıllık bellemek, ilkelliğin buradaki vasfını yok etmez. Bunun çağdaşlıkla alakası namevcut. İnsanların tercihlerine, insanların inanç hürriyetine, kült ve vicdan hürriyetine, himmet hak ve hürriyetine, eğitim adalet ve hürriyetine kaçınmak duymayanların kalkıp tığ de özgürlükçüyüz. Tığ demokratız demeleri majör bir yalandır. Mademki o hâlde herkesin tercihine akla yatkın dirim tarzına çekinmek duyacaksınız. Yıllar yılı AK Fırka iktidarlarını, yaşam tarzına müdahaleyle suçlayanlar oldu. Ego bütün söylüyorum. Yirmi yıldır tığ iktidardayız, milletin sayesinde. Kimsenin hayat tarzına müdahale etmedik, başkalarına da müdahale ettirmedik. Biri çıksın filan yerde. Hükümet engelleme yahutta engelleme etti desin göz yumdu desin, müsaade verdi desin. Kimse bunu sav dahi edemez, ispat da edemez. Yok hakeza tıpkısı madde. Ama mavera yandan dirim tarzınıza engelleme ediliyor, iftiralarını yayanların, başkalarının inançlarına, kanaatlerine, politik ve felsefi düşüncelerine engelleme eden barbar ayni bir o kadar de modern yobazlık anlayışlarına birlikte izin etmeyiz, etmeyeceğiz de. Tümce Hukuka uyacak temel ve yasalara makul davranacak ve ona göre hareket edecektir. aksi hâlde kanunuesasi ve yasalarımız burada gereği neyse ona bakarak uygulanır. Sahn bulur.” şeklinde konuştu.Share: