Babalara mevlit izni önerisi

Hak-İş Avrat Komitesi Başkanı Fatma Zengin, “Babalık izninin 40 güne çıkarılmasını, bire bir analık izni kadar SGK marifetiyle rapor dahilinde bu iznin verilmesini, ücretinin üstelik SGK tarafından karşılanmasını istek ediyoruz.” dedi.

TBMM Avrat Eş Okazyon Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Kâin Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Madun Komisyonu, DÜRÜST Parti Sakarya Saylav Mahmur Çiçeği Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.

Adalet-İş Eş Komitesi Başkanı Ensesi Kalın, DİSK Umumi-İş Araştırı Daire Müdürü Ibdai Millioğulları, Türk-İş Eğitim Bilimi Uzmanı Büşra Özkan Bektaş, Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat, KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Kucak ve Işyar-Sen Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Necla Doğan, alt kurul üyelerine tabir sundu.

Doğruluk-İş Eş Komitesi Başkanı Fatma Ensesi Kalın, emek hayatındaki kadınların karşılaştıkları sunma şanlı sorunların başında hisse senedi, sülale ve sosyal yaşam dengesinin sağlanamamasının geldiğini anlattı.

Zengin, “Karı yaşamında yavru bakımı, yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükler vakit kaybetmeden kadının üstünde. Faaliyet hayatında avrat-erkek görev dağılımında adil tıpkısı durum yok. Avrat, emeğinin arık adına görülmesi dolayısıyla eşitlerinden daha birkaç ecir alıyor.” diyerek konuştu.

Doğumda ebeveyn izinlerinin kapsamının genişletilerek hem anne hem de babaya ayrı ayrı tahsis edilmesini öneren Varlıklı, “Veladet işleyen karı çalışana doğumdan sonra bebeğin bakımı için annelik izni verilmekte ve ücreti SGK yoluyla arızi aksiyon göremezlik ödeneği kapsamında karşılanmakta. Atalık izninin 40 güne çıkarılmasını ve bir üvey anne izni gibi SGK marifetiyle rapor dahilinde bu iznin verilmesini, ücretinin birlikte SGK marifetiyle karşılanmasını talep ediyoruz.” önerisinde bulundu.

DİSK Umumi-İş Araştırı Daire Müdürü Ibdai Millioğulları ise yatırım politikalarının ensiz olduğunu, kadınların hoppadak anlaşılan aksiyon kollarında ve anahtar dışı işlerde hizmet etmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Himmet hayatı zarfında olan kadınların yaklaşık yüzde 34’ünün kayıt dışı çalıştığını dile getiren Millioğulları, bu durumun mağduriyete sebep olduğunu vurguladı. Millioğulları, “Veladet sonrası kadınlara verilen 6 maaş iznin erkeklere birlikte verilmesi gerekir.” dedi.

Türk-İş Eğitim Bilimi Uzmanı Büşra Özkan Bektaş de Türkiye’üstelik kadınların istihdam ve hisse senedi gücüne ortaklık oranlarının OECD ortalamasına göre çok düşük olduğuna işaret etti.

Amme-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Çelik, “Tevellüt dolayısıyla ebeveynlere talepleri halinde benzeri yıl ücretli, ikinci sene yüzdelik 25 oranında ücret ödenerek izin verilmesi, çocuk yardımının günün ihtiyaçları doğrultusunda belirleme edilmesi gerekir.” ifadesini kullandı.

Share: