BES’te öndelik çekme dönemi

Ferdî emeklilikte kullanılmamış tıpkı çevrim başlıyor. BES’le ilgili milyonlarca çalışanı ilgili 18 maddelik testis yasa TBMM’ye sunuldu. Değişikliğin en hücre çoğaltan kısmı BES’ten öndelik alınabilecek olması oldu. Çalışanların tabi olduğu tabiatıyla BES’e 45 yaşından balaban eşhas de zat istekleriyle katılabilecek. Habertürk’te saha alan habere göre; AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunulan 18 maddelik testis yasa teklifinde bireysel tekaütlük sistemine (BES) ilişik mehabetli düzenlemelere düz verildi. Teklifteki düzenlemelerin başında, elan ilk açıklayan izzet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkartılması geliyor. Halen minimal ücret tutarında prim yatıranlara minimum ücretin yüzde 25’i oranında olan azamet katkısı yüzde 30’a çıkartılacak. Buna bakarak, 2022 yılında BES’e maaş 5000 liralık prim yatıranlara ululuk bile seçme ay 1500 liralık ulama sağlayacak. Bu şekilde yıllık 60 bin teklik mülk yatıranlara 2022 yılında toplanmış 18 bin liralık fehamet katkısı verilece BES’TEN AVANS ÇEKME HAKKI BES’ten mütekait olabilmek üzere bildirme birkaç on yıl prim ödemek ve 56 yaşını semirtmek gerekiyor. Emekli olmadan erken ayrılanlara büyüklük katkısı ya on paralık ödenmiyor evet da sakim ödeniyor. Öneri yasalaştığında, Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Bakı Kurumu’nun (SEDDK) belirleyeceği hallerde ve koşullarda sistemden ayrılmadan çap katkısı hesabındaki tutarlar dış repertuvar tutarının yüzdelik 50’sine kadar kısmen ifa yapılabilecek. Kısmen yapılan ödeme tutarının yüzdelik 25’ini aşmamak üzere oran katkısı hesabındaki tutardan dahi ifa yapılabilecek. Söz Gelişi, , BES hesabında ödediği resülmal ve tahaccüm tutarı 100 bin lira olan bir delege, bu paranın 50 bin liraya büyüklüğünde kısmını öndelik adına alabilecek. Fehamet katkısı hesabından de avans namına çektiği tutarın yüzde 25’i oranında, yani 12 bin 500 teklik tutarında ifa yapılacak. BES’ten ayrılmadan avans incizap hakkı göz alımı, dünyaevi, terbiye, hareket kurma, bedelci askerlik gibi özellik sunma fail ihtiyaçlar amacıyla tanınacak. Öndelik alan BES katılımcıları, makul benzeri müddet amacıyla sistemden ayrılamayacaklar. Bu düzenlemenin özellikle kendi kendine BES namına adlandırılan bizatihi ortaklık sistemine fahri girişleri artırması bekleniyor. Tabiatıyla BES’e müteveccih eleştirilerin başında, 18 – 20 yaşında emek hayatına başlayan kişilerin şevket katkısından yararlanabilmek üzere 36 – 38 sene araştırmak zorunda kalması ve olasılı tıpkı ihtiyaç durumunda servet çektiklerinde büyüklük katkısı haklarının kaybolması gösteriliyor. Aranjman hayata geçtiğinde BES katılımcıları, yatırdıkları anapara ve nemasının yarısına kadar kısmını avans kendisine çekebilecekler. Sistemden çıkmalarına gerek kalmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Uygulamanın ayrıntıları SEDDK’nın çıkartacağı yönetmeliklerle netleşecek. 45 YAŞINDAN BÜYÜKLER OTOMATİK BES’Lİ OLABİLECEK Tabiatıyla katılım sistemi (OKS) kapsamında, benzeri işyerinde çalışmaya başlayan 45 yaşından siftinlik kişiler, işverenlerince otomatik BES’e kaydediliyor ve brüt ücretinin yüzdelik 3’ü oranında prim kesilerek sigorta şirketine yatırılıyor. 45 yaşından balaban eşhas bizatihi BES’ten yararlanamıyor. kanun teklifi yasalaştığında 45 yaşından şişman çalışanlar temenni etmeleri halinde resen BES’e dahil olabilecekler. FEHAMET KATKISI HAKKI ERTESİ YILA DEVREDİLEBİLECEK Bireysel emeklilik sistemine yatırılan paranın sunu çok yıllık minimum sevap tutarına değer kısmına ihtişam katkısı sağlanıyor. Söz Gelişi 2022 yılında BES’e toplanmış 100 bin liralık yatırmış olan aynı kişiye 60 bin lira hane için 18 bin lira cesamet katkısı verilecek. Atmış bin lirayı aşan 40 bin teklik hacim için ise devrisi sene ihtişam katkısı sağlanacak. BES HESABINDAKİ HAKLARIN DEVRİ Türk Borçlar Kanunu gereğince adisyon sahibinin talebi halinde bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmeler temlik edilebiliyor, yani bir takanak karşılığında başkasına devredilebiliyor. Ancak, bununla ait bire bir uygulama standardı bulunmuyor. yasa teklifi, BES hesabının devredilmesi yerinde hesap sahibine maruf hakların devralan güç vasıtasıyla pekâlâ kullanılacağını belirleme üzerine SEDDK’evet izin verilmesini öngörüyor. BES’TEN ERKEN AYRILANLARDAN YAPILAN KESİNTİLER DEVAM EDECEK Ister gönüllü, lazım spontane BES’te mütekait olabilmek amacıyla antre tarihinden itibaren bildirme birkaç on yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerekiyor. Üç yıllık süre dolmadan sistemden çıkanlara şevket katkısı ödenmiyor. Sistemde bildirme bir iki 3 yıl kalanlara şevket katkısı hesabındaki tutarların yüzdelik 15’i, sunma birkaç 6 sene kalanlara yüzde 35’i, yeryüzü az on yıl kalanlara yüzde 60’ı, on sene ve 56 yaş koşulunu alay malay adına getirenler ile ebedî uyku yahut malullük halinde ise yüzdelik 100’ü ödeniyor. BES’teki getirilere alacak uygulaması ise şu şekilde oluyor: Sistemde on yıldan beş altı işlemez olmak yoluyla er ayrılanlardan yüzde 15, 10 yıl süreyle sistemde kalmakla alay malay 56 yaşını doldurmadan ayrılanlardan yüzdelik 10 oranında kazanç kesiliyor. Idrak kesintisi yatırılan anaparadan değil, tahaccüm geliri üzerinden yapılıyor. Tekaütlük, mevt ve hata dolayısıyla ayrılanlardan ise yüzde 5 oranında alacak alınıyor. Fakat, emekliliği doğruluk ettiğinde parayı topluca çekmeyip yıllara yayılan ifa planı yapanlardan algı kesilmiyor. BES ile ilgilendiren bu kurallar aynen bitmeme edecek.

BES’te delege ve tasarruflar artacak

 

SEDDK: BES’e bindi artarak bitmeme edecek

 

Share: