Cemevlerine müteveccih düzenlemeleri da içeren öneri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, cemevlerine müteveccih düzenlemeleri bile içeren Vergi Asıllar Kanunu ile Ara Sıra Kanunlarda Uymazlık Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin hep üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Grubu yerine hezel düz İstanbul Mebus İbrahim Gönülden Kaboğlu, cemevlerine yönelik düzenlemelerin, ayrı aynı yasa teklifi içerisinde sunulması gerektiğini savundu.

Teklifin ara sıra maddelerinin Esas’ya mugayir olduğunu öne süren Kaboğlu, cemevlerinin zindelik giderlerinin, sanatsal faaliyetlere gider işleyen Firez ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanmasının akıllıcasına olmadığını söyledi. Kaboğlu, cemevlerine, Kült İşleri Başkanlığı nezdinde hizmet verilmesi gerektiğine meni ederek, teklifin, “size su ve cıvıltı vereceğiz” söylemiyle Alevi toplumunu aşağıladığını iddia etti.

CHP Ankara Saylav Bülent Kuşoğlu, teklifle, birbiriyle ilgisi olmayan 13 kanunda değişikliğe gidildiğini; TBMM’nin sonsuz tıpkısı yasa tekliflerinde farklılık yapmakla meşgul edildiğini söyledi.

İktidarın seçimleri almak amacıyla temas şeyi yapmaya çalıştığını anlatan Kuşoğlu, ” Türkiye, seçime giderken insaf ölçüleri dikkate alınmıyor. Parçalanmamış tıpkı yadımlama ekonomisi uygulanıyor. Bu ülkenin yarınları var, çoluk çocuğumuz var.” sözlerini harcama etti.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği limanlara yönelik düzenlemenin hoşgörüsüz çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşoğlu, teklifle, Hat Bankasının kıymet istikrarını mizan yetkisinin eksantrik bir kuruma devredildiğini, bunun akilane olmadığını savundu. Kuşoğlu, “Bu, idareyi allak bullak etmektir. Bunlar çabucak ekonomide yıkımı değil, hukukta de toplumsal hayatta bile yıkımı getiren düzenlemeler.” değerlendirmesinde bulundu.

HDP Sazak Milletvekili Rıdvan Turan, yoksulların yaşam standardının artırıldığı yönündeki söylemin gerçeğe aykırı olduğunu, sağlık adaletsizliklerinin umum dünyada olduğu üzere Türkiye’üstelik de arttığını öne sürdü.

2023 yılı bütçesinde vadi düzlük idrak istisna ve afların, bu husye teklifle bitmeme ettirildiğini belirten Turan, iktidarın, yoksullardan aldığı meşruiyeti, dip sınıfları yetiştirmek üzere kullandığını argüman etti.

Teklifin Kıymet İstikrarı Komitesi’hangi ilişik maddesini hatırlatan Turan, “inzibati yöntemlerle kurulduğunu” öne sürdüğü bu kabil komitelerin, fiyatların belirlenmesinde olumlu külfet yaratamayacağını söyledi.

Alevilerin, cemevlerinin bire bir ibadethane kendisine tanınmasını ve değer vatandaşlık hakkından yararlanmayı istediklerini belirten Turan, bire bir Alevi kendisine bugüne kadar birçok sıkıntıyla karşılaştığını dile getirdi. Turan, “Hala bu büyüklüğünde kavrayışsız aynı yerden kanun teklifi sunmanın Alevileri incitmeyeceğini, bunu alkışlayacaklarını mı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“Geçici tıpkısı gerekçe”

İYİ Öğür Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, kanun teklifinde, ödenecek rüsum için garanti rica edilmesine müteveccih ayrımsız özellik bulunduğunu, bu kaynağın intihap öncesinde nereye kullanılacağı yönünde bulut yarattığını söyledi. Cinisli, “Normal ayrımsız ekonomide, ödenecek kazanç üzere ilkin garanti alınmaması gerekir. 30 milyon lira alınması dizge üzere ayrımsız anlamaklık bile gelmiyor.” diyerek konuştu.

Kanunuesasi Mahkemesinin bozma ettiği limanlara ait düzenlemenin tekliften çıkarılmasının doğru olduğunu tabir eden Cinisli, bu konunun yeniden TBMM’nin gündemine getirilmemesi gerektiğini belirtti.

Cinisli, Değer İstikrarı Komitesinin, Eşkâl Bankasının görevlerini devraldığını bile sav etti.

“DOĞRU Fırka yöneticilerinin bilmediği ve sığ baktığı” benzeri kavil olan Alevilere yönelik düzenlemelerin teklifte bulunduğunu anımsatan Cinisli, teklifte bu konudaki gerekçenin “geçici” olduğunu savundu.

“Ayrımcılık yapanlar Yezid’in safından hala çıkmayanlardır”

MHP Konya Mebus Mustafa Kalaycı, teklifin 6 maddesinde cemevlerine ilgilendiren tensikat yapıldığını belirtti.

Dini veya mezhebi hangi olursa olsun herkesin kasıntılı benzeri yurttaş namına görüldüğüne işaret eden Sahtekâr, Alevilerin, milli kimliğin ayrılmaz benzeri parçası olduğunu vurguladı. Sahtekâr, Alevi İslam inancına mensup vatandaşların sağlıklı ve yasal talepleri bulunduğunu belirterek, “Çıktı önyargıları kırmalı, kuşku ve güvensizlikleri yenmeliyiz.” diye konuştu.

Bu konuda ortak bellek ve geniş tıpkısı harmoni zemininin oluşturulması gerektiğini, partisinin görüşünün bu yönde olduğunu dile getiren Kalaycı, “Anlayışımızda Alevi birlikte Sünni birlikte bizimdir; cami üstelik cemevi dahi bizimdir. Ayrımcılık yapanlar, asırlar geçse da Yezid’in safından bibi çıkmayanlardır.” ifadelerini kullandı.

Cemevlerine müteveccih düzenlemeleri desteklediklerini vurgulayan Kalaycı, “Tarihi ayrımsız girişim atılıyor. Yılların kanayan yarasıyla ait düzenleme yapılıyor. Hepimizin buna bindi vermesi geçişsiz. Çok yüce tıpkısı aranjman namına görüyoruz. Bunlar, Sayın Umumi Başkanımız Mehabet Bahçeli’nin çok öncesinden beri konuşmalarında dile getirdiği konular. Düzenlemeleri destekliyoruz.” dedi.

“Limanlar yeniden gündeme getirilsin”

YANLIŞSIZ Fırka Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, MHP’li Sahtekâr’nın Aleviler konusundaki sözlerine katıldığını vurguladı.

Temel Mahkemesinin iptal ettiği limanlara müteveccih düzenlemenin, tekliften çıkarılacağını anımsatan Öztürk, Esas Mahkemesinin halel kararının gerekçesinin elan yayımlanmadığını belirtti. Gâh limanların özelleştirilmesi süreçlerini anlatan Öztürk, “Limanların büyütülmesi, hususi sektörün yatırımlarına açılması üzere bu konunun gine çalışılması ve limanların Türk ekonomisine kazandırılması için baştan gündeme getirilmesini talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

Teklifteki cemevlerine yönelik düzenlemeleri sıralayan Öztürk, “Bunları destekliyoruz. Yeter mi? Yetmez. Alevi-Bektaşi kültürüne ehil vatandaşlarımızın talepleri, pekâlâ dikkate alınması ve karşılanması müstelzim ihtiyaçlardır. Bununla ilişkin herhangi bir türlü düzenlemeye varız.” değerlendirmesinde bulundu.

HDP Antalya Mebus Kemal Bülbül, “Cezaevi ve Zaviyeler Kanunu’na göre Alevilik şu anda yasaktır. Bu öneri dahi Kanunuesasi’ya aykırıdır. 12 Ilkgüz Anayasası değişmeden karşılık yurttaşlık hakkı düzenlenemez. AİHM’in cemevleri kararı, din dersi kararı var amma bunlar uygulanmıyor. Kanunuesasi’nın 90. maddesi ihlal ediliyor. Aleviliği torbaya sığdırmaya çalışıyorsunuz.” sözlerini sarf etti.

Bülbül’ün “SELIM Parti’nin Madımak katillerinin tarafını tuttuğunu” sav etmesi üstüne ise Yarkurul Başkanı Cevdet Yılmaz, Bülbül’ün iddiasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

DOĞRU Öğür Giresun Mebus Öztürk da YANLIŞSIZ Tümen’nin Madımak’taki iğrenç olayı asla savunmayacağını kaydetti.

HDP’li Bülbül’ün, “eski AK Fırka Milletvekili Mehmet Metiner’in bunu dile getirdiğini” öne sürmesi üzerine, SELIM Tümen milletvekilleri, bahis konusu ifadelerin, partilerinin görüşünü yansıtmadığını belirtti.

Share: