Erzurum’da aktif mükellef sayısı artışta

Kaynak ve Maliye Bakanlığı Dirimlik İdaresi Başkanlığı 2022 yılı Teşrinievvel dönemi aktif vergi yükümlüsü verilerini paylaştı. Erzurum’da 11 bin 608 Sağlık Vergisi, 8 bin 709 Yalınç usulde Gelir Vergisi, 3 bin 568 Kurumlar Vergisi, 17 bin 172 Dirimlik Ön Kesinti vergisi, 7 bin 185 Taşınmazlar Sermaye İradı ve 14 bin 979 Eklenmiş Derece Vergisi(KDV) canlı mükellefi bulunduğu bildirildi.

Antrakt 2019’a göre değişim

Sağlık İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Ilk Teşrin ayında, 2021 yılı antrakt ayına göre Sağlık Vergisi mükellefi sayısı 11 bin 75’ten 11 bin 608, kurumlar vergisi etken yükümlü sayısı 3 bin 410’dan 3 bin 568, sağlık stopaj vergisi etken yükümlü sayısı 16 bin 510’dan 17 bin 172, KDV mükellefi sayısı 14 bin 273’ten 14 bin 979’a yükseldi.

2019 Ara Ayına Bakarak Değiş Oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD yoluyla yapılan hesaplamalara bakarak; 2019 Antrakt ayına bakarak faal mükellef sayısı, Dirimlik vergisinde 4,81, kurumlar vergisinde yüzdelik 4,63, Sağlık Ön Kesinti vergisinde yüzdelik 4,0, KDV’de yüzde 4,94 oranında çoğalma kaydetti.

2021 Mesafe Ayı Erzurum Verileri

Sağlık İdaresi Başkanlığı verilerine bakarak Erzurum’da 2021 Meyan ayında 11 bin 75 Sağlık Vergisi, 8 bin 738 Mahdut usulde Vergilendirilen Dirimsel Vergisi, 3 bin 410 Kurumlar Vergisi, 23 bin 223 Aktif, 16 bin 510 Sağlık Ön Kesinti Vergisi, 7 bin 152 Yurt Sermaye iradı Vergisi ve 14 bin 273 Katma Değer Vergisi enerjik mükellefi bulunuyordu. – ERZURUM

Share: