HUDER Genel Başbuğ Yardımcısı Gücüyener’den adli yıl açıklaması

Türel Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı, Pınar Turhanoğlu Gücüyener, devletin esas görevlerinden biri adil tıpkı uyum kaldırmak, denkleştirici doğruluk sistemini aklı başında işletmek olduğunu bildirdi.

Derneğin Eskişehir Bölüm Başkanı dahi olan Gücüyener, yaptığı bağlanmış açıklamada, koca onurunu ve hakkını korumanın bilcümle türe hizmetlerinin yeryüzü asıl amacı olduğunu belirterek, bu bağlamda adalet hizmeti sorumluluğu mutlak mahkemeler eli ile namına getirildiğini kaydetti.

Etki bağımsızlığının anayasal ayrımsız unsur yerine üstelik tanımlandığını ifade eden Gücüyener, açıklamasında şu görüşlere düz verdi:

“Anayasanın 138. maddesinde, ‘hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun kendisine vicdani kanaatlerine bakarak egemenlik verirler’ denilerek hakimlerin bağımsızlığı ilkesi kabul edilmiş ve böylelikle, yasama yetkisinin, hakimlerin bağımsızlığına muhalif biçimde kullanılması önlenerek, hakimlerin bağımsızlığı yasa koyucuya karşı birlikte korunmuştur. Bununla bu arada hakim usa vurma yaparken, ‘egemen’ değildir. Kanun koyucunun ortaya koyduğu kriterler ve referansları kullanarak, gene yasa koyucunun belirlediği usullere uyma ederek, yasa ve Temel çerçevesinde tıpkı karara ulaşır. Mahkemeler, yasaların çizdiği sınırlar içre fakat umum anlamı ile bağımsız değişmeyen alırlar. Ünsiyet devleti ilkesinin gereği üstelik budur.”

Gücüyener, hakimin önündeki konkre uyuşmazlıkla ait enstantane sürecinde, hâkimiyet aşamasında cesamet organlarından, teşri ve icra erklerinden, gelebilecek olan herhangi bir baskıya, etkiye maruz kalmadan değişmeyen verebilmesi gerektiği üzere, parçalanmamış siyasal partiler, sivil sosyete kuruluşları, kamuoyu ve kitle bildirişim araçlarından bile hür karar verebilmesinin zaruri olduğunu belirterek, “Bu istiklal zedelenmeye çalışıldığı, ciharıyek yandan mezun bilge yerine karar verilmeye çalışıldığı durumda ahbaplık devleti idealinden uzaklaşılır. Yıpranmamış adli yılda, adalet ve hürriyetlerin teminatı olan hususiyet devleti ilkesini elan de pekitmek yerine evleviyet şiddet bağımsızlığına tevakki etmek duymaktır. Geçerlilik bağımsızlığına tırsmak duyulduğu oranda ülfet devleti ilkesi güçlenecektir. 2022-2023 adli yılı, ülkemize, milletimize ve ünsiyet camiamıza berceste olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Share: